VÍTEJTE!

Lexus Financial Services je obchodní značkou společnosti Toyota Financial Services Czech s.r.o. Díky více než 15-leté zkušenosti na trhu dbáme na to, aby služby, které Vám nabízíme, byly připraveny do nejmenších detailů a respektovaly Vaše potřeby. Naším hlavním cílem je neustálé zdokonalování produktů, aby Vám přinášely maximální užitek. Jste spolutvůrci našich produktů.

Lexus Financial Services vnímá Vás, zákazníky Lexus, jako ty, kteří kladou zvláštní důraz na výhodnost, jistotu a rentabilitu každého obchodu. Naše koncepce značkových finančních služeb Lexus je založena na principu chápání těchto souvislostí, ať již jde o Vaše podnikání, či soukromý rozpočet.

V tuto chvíli si Vám dovolujeme nabídnout tyto produktové řady a akční kampaně:

Akční nabídky
 • Lexus Garant v akci
Leasingové produkty
 • Lexus Leasing
 • Lexus Rent
 • Lexus Rent Plus
Úvěrové produkty
 • Lexus Kredit
 • Lexus Garant
Pojištění
 • Lexus Pojištění
Další služby
 • Lexus Servis Plus

AKČNÍ NABÍDKY

LEXUS GARANT V AKCI
PRO TY, KTEŘÍ OCENÍ VYSOKOU BUDOUCÍ HODNOTU

Special Offers Intro Image
S programem Lexus Garant si můžete zajistit nízké měsíční splátky a zároveň vysokou budoucí hodnotu Vašeho nového vozu Lexus. V okamžiku pořízení Vašeho nového vozu Lexus definujeme jeho budoucí hodnotu a zavážeme se minimálně za tuto částku Vaše vozidlo vykoupit. Pochopitelně pouze pokud se tak rozhodnete

Co je garantovaná budoucí hodnota?

Lexus garantuje minimální hodnotu vozu na konci Vašeho smluvního vztahu financování a bere na sebe plnou zodpovědnost vykoupením Vašeho vozu za tuto cenu. Co Vám to zajistí?
 • minimalizaci Vašich rizik
 • vyhnete se výkyvům trhu s ojetými vozy
 • budete mít jistého kupce pro své vozidlo

Co Vám program Lexus Garant přináší?

 • nízkou akontaci
 • nízké měsíční splátky
 • garantovanou budoucí hodnotu vozu
 • možnost periodické obměny Vašeho vozu bez finanční náročnosti

Parametry:

 • úroková sazba 4,45% p.a.
 • výše vlastních prostředků 10 % – 30 % z pořizovací ceny vozidla
 • délka smlouvy 24 / 36 měsíců
 • celkový nájezd 40 000 km (24 měsíců) / 75 000 km (36 měsíců)
 • součástí pravidelných měsíčních splátek po celou dobu úvěrové smlouvy je Toyota Pojištění Komplet+, které zahrnuje povinné ručení, havarijní pojištění s pojištěním GAP a volitelnou spoluúčastí 5%, min. 5 000 Kč nebo 10%, min. 10 000 Kč
 • garantovaná budoucí hodnota vozu po 2 letech ve výši 53,4% (CT) a 55,4% (IS, NX) / po 3 letech ve výši 40% (IS, GS, NX, RX) a 35% (CT, LS, RC)
 • smlouvu lze uzavřít na vybrané modely Lexus (pouze nová vozidla)

Lexus Garant v číslech

V případě, že se rozhodnete pro vůz Lexus NX s pořizovací cenou např. 1 000 000 Kč, budete mít po 2 letech financování garantovaný výkup vozidla minimálně v hodnotě 554 000 Kč.

Dá se očekávat, že Vám autorizovaný dealer Lexus nabídne částku vyšší, kterou potom můžete použít jako akontaci na Váš nový Lexus!

Jak to může vypadat?

Cena Vozu: 1 000 000 Kč
Akontace: 100 000 Kč
Doba financování: 2 roky
Garantovaná budoucí hodnota: 554 000 Kč
Očekávaná tržní hodnota: 654 000 Kč
Nad rámec garantované hodnoty: 100 000 Kč
Akontace na Váš nový Lexus: 100 000 Kč

Jak dostupný je Váš nový Lexus?

Například:
LEXUS AKONTACE - PLATBA PŘEDEM MĚSÍČNÍ SPLÁTKA CELKEM POSLEDNÍ ZVÝŠENÁ SPLÁTKA (GARANTOVANÁ BUDOUCÍ HODNOTA)
IS 300h EXECUTIVE 295 500 Kč (30%) 9 900 Kč* 545 690 Kč (55,4%)
NX 300h LIMITED EDITION 341 100 Kč (30%) 11 400 Kč* 629 898 Kč (55,4%)
CT 200h ECO 179 700 Kč (30%) 6 490 Kč* 319 866 Kč (53,4%)

Vaše možnosti na konci smluvního vztahu

Protože Vaše potřeby se mohou v čase měnit, je pro Vás na konci smluvního vztahu připravena řada možných řešení. Stačí si jen vybrat dle Vašich momentálních přání a potřeb:
 • Doplacení úvěru odkupem vozidla dealerem v tržní hodnotě, minimálně za garantovanou budoucí hodnotu vozu a využití nabídky na koupi vozidla nového, včetně výhodných podmínek financování.
 • Doplacení úvěru uhrazením poslední zvýšené splátky (garantované budoucí hodnoty vozu) a ponechání si vozidla.
 • Pokračování ve financování poslední zvýšené splátky (garantovaná budoucí hodnota vozu) prodloužením úvěrové smlouvy do konečného splacení.
 • Doplacení úvěru odkupem vozidla dealerem v tržní hodnotě, minimálně za garantovanou budoucí hodnotu vozu, bez využití možnosti koupě vozidla nového
*Měsíční splátky úvěru Lexus Garant pro podnikatele, plátce DPH, 24 měsíců, 40 000 km. Tato reprezentativní nabídka není nabídkou k uzavření smlouvy dle § 1732 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, výše garantované budoucí hodnoty vozu je závislá na dodržení smluvních podmínek, poskytovatel si vyhrazuje právo tuto nabídku kdykoliv zrušit nebo změnit její parametry. Poskytovatelem financování je Toyota Financial Services Czech s.r.o. Více informací, konkrétní nabídku modelů a financování Vám získáte u autorizovaných prodejců Lexus.

LEASINGOVÉ PRODUKTY

Leasing neboli pronájem je v České republice stále oblíbenější způsob financování nejen velkých firem a menších živnostníků, ale stále větší oblibu nachází i u spotřebitelů. Finanční leasing (Lexus Leasing) Vám umožní pomocí nízkých měsíčních plateb uhradit zbývající část vozu a při využití opce vůz následně převést do svého majetku. Operativní leasing (Lexus Rent a Lexus Rent Plus) Vám zajistí pravidelnou obměnu vašeho vozového parku - po skončení pronájmu vozidlo vracíte a pořizujete si nové. Plus v názvu produktu znamená, že si agendu s provozem vozidla můžete značně zjednodušit využitím mnoha doplňkových služeb.

 • V tuto chvíli si Vám dovolujeme nabídnout tyto produkty:

  Lexus Leasing Image
 • Jednoduché řešení pro všechny typy podnikání. Díky tomuto produktu Vás čekají nízké měsíční splátky, které nezatíží Váš rozpočet. Konkrétní podmínky leasingové smlouvy jsou nastaveny na základě kombinace následujících parametrů:

  Parametry

  • mimořádná splátka 0 % – 70 % z pořizovací ceny vozidla,
  • délka smlouvy 54 až 72 měsíců (dle platné legislativy)
  • fixní a velmi výhodné pojištění odpovědnosti je součástí pravidelných splátek po celou dobu leasingové smlouvy,
  • havarijní pojištění s atraktivními sazbami s možností pojištění GAP (nová vozidla), a volitelnou spoluúčastí 1%/ min. 1 000 Kč, 5 %/min. 5 000 Kč nebo 10 %/min. 10 000 Kč je neměnné po celou dobu leasingové smlouvy a je součástí pravidelných splátek,
  • smlouva je při využití opce ukončena zaplacením odkupní ceny v symbolické výši 1 000 Kč bez DPH.
  • lze uzavřít na jakýkoliv model značky Lexus (pouze nová vozidla)
  • určeno pro podnikatele a firmy
 • Lexus Rent Image
 • V názvu finančního produktu Lexus Rent se skrývá operativní leasing vozidel. Od finančního leasingu se liší zejména tím, že předmět nájmu (vozidlo) zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti i po skončení smlouvy. To umožňuje započítat do splátek pouze rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou hodnotou vozidla. Díky tomu, během leasingu zaplatíte pouze reálně amortizovanou část ceny předmětu nájmu. Pro výpočet výše splátky je důležitá délka nájmu a počet km, které s vozem během leasingu najezdíte. Je určen nejen živnostníkům a firmám, ale i spotřebitelům.

  Parametry

  • financování až 100% pořizovací ceny vozidla; možnost složení mimořádné splátky předem až do výše 30% z pořizovací ceny vozidla
  • standardní délka smlouvy je 12 až 60 měsíců
  • maximální počet ujetých km v rámci leasingové smlouvy je 180 000
  • fixní a velmi výhodné pojištění odpovědnosti je součástí pravidelných splátek po celou dobu nájemní smlouvy
  • havarijní pojištění s atraktivními sazbami s možností pojištění GAP (nová vozidla), a volitelnou spoluúčastí 1%/ min 1 000 Kč, 5 %/min. 5 000 Kč nebo 10 %/min. 10 000 Kč je neměnné po celou dobu nájemní smlouvy a je součástí pravidelných splátek
  • zahrnuta je registrace vozidla, silniční daň a poplatek za rádio
  • lze uzavřít na jakýkoliv model značky Lexus (pouze nová vozidla)
  • určeno pro všechny typy zákazníků (spotřebitel, podnikatel, firma)

  Výhody

  • získáte vůz bez nutnosti platit počáteční akontaci (ušetřené peníze můžete použít na jiné vhodné účely)
  • máte fixní měsíční splátky po celou dobu financování (vhodné pro Vaše snadné finanční plánování)
  • leasingová splátka je nákladovou položkou a tedy plně daňově odečitatelnou (pro firmy)
  • vozidlo je v majetku leasingové společnosti (nezatěžuje finanční rozvahu firmy)
  • riziko zůstatkové hodnoty nese finanční společnost
  • neřešíte otázku jak naložit s vozidlem po ukončení smlouvy
  • zajistíte si tak pravidelnou obměnu vozu
 • Lexus Rent Plus Image
 • Tento produkt rozšiřuje základní variantu operativního leasingu Lexus Rent o balíček služeb Lexus Servis Plus tak, aby se zjednodušila agenda s vedením vozového parku a v neposlední řadě snížila cena jeho správy.

  Měsíční splátka v rámci tohoto produktu (spolu se silniční daní, rozhlasovým poplatkem, pojištěním a administrativním poplatkem) zahrnuje kompletní servis, pneuservis a asistenční služby dle Vašich požadavků formou předem pevně definovaných nákladů. Produkt je určen živnostníkům, firmám i spotřebitelům.

  Parametry

  • financování až 100% pořizovací ceny vozidla; možnost složení mimořádné splátky předem až do výše 30% z pořizovací ceny vozidla
  • délka smlouvy 12 až 60 měsíců
  • maximální počet ujetých km v rámci leasingové smlouvy je 180 000
  • měsíční splátky nájemného obsahují balíček služeb Lexus Servis Plus podle specifických požadavků klienta (opravy a údržba, výměna a skladování pneumatik, silniční asistence, řešení pojistné události a kartu na čerpání pohonných hmot)
  • fixní pojištění odpovědnosti po celou dobu leasingu je vždy součástí pravidelných splátek
  • havarijní pojištění s možností pojištění GAP (nová vozidla), se spoluúčastí 1%/min. 1 000 Kč, 5 %/min. 5 000 Kč nebo 10 %/min. 10 000 Kč je fixní po celou dobu leasingu a je vždy součástí pravidelných splátek
  • v ceně nájmu je dále registrace vozidla, silniční daň a poplatek za rozhlasový přijímač
  • lze uzavřít na jakýkoliv model značky Lexus (pouze nová vozidla)
  • určeno pro všechny typy zákazníků (spotřebitel, podnikatel, firma)

  Výhody:

  • získáte vůz bez nutnosti platit počáteční akontaci (ušetřené peníze můžete použít na jiné vhodné účely)
  • máte fixní měsíční splátky po celou dobu financování (vhodné pro snadné finanční plánování)
  • pro firmy je leasingová splátka nákladovou položkou a tedy plně daňově odečitatelnou
  • vozidlo je v majetku leasingové společnosti (nezatěžuje finanční rozvahu Vaší firmy)
  • riziko zůstatkové hodnoty nese finanční společnost
  • neřešíte otázku jak naložit s vozidlem po ukončení smlouvy
  • zajistíte si nízké náklady na provoz možností pravidelné obměny vozu - vždy nový vůz

ÚVĚROVÉ PRODUKTY

Úvěrové produkty jsou dnes nejžádanější formou financování, a to nejen u spotřebitelů, ale i u podnikatelů.

 • Flexibilita, jednoduchost a specifické výhody úvěrového produktu jsou faktory, které zajistí, aby si vybral opravdu každý. A navíc pokud jste podnikatel nebo vlastníte obchodní společnost, jako plátce DPH oceníte, že u tohoto typu produktu si můžete nárokovat vrácení DPH z celého vozu ihned při pořízení. Vozidlo je totiž od počátku úvěrové smlouvy vedeno ve vašem majetku.

  A pokud hovoříme o flexibilitě, znáte jiný finanční produkt, který vám umožní smlouvu zkrátit nebo naopak prodloužit, vkládat mimořádné splátky nebo kontrakt velmi jednoduše předčasně splatit? Prozatím ne? Vyzkoušejte některý z produktů řady Lexus Kredit a Lexus Garant, a přesvědčte se, že i finanční služby mají své prémiové produkty.

  Lexus Credit Image
 • Rozsahem nabídky možných variant je bezkonkurenčně nejlepším produktem našeho portfolia. Navíc je často základem speciálních akčních nabídek, proto Vám doporučujeme také zalistovat v sekci Akční nabídky. Parametry produktu pomohou splnit i ta nejnáročnější očekávání:

  Parametry

  • výše vlastních prostředků od 0 % do 70 % z pořizovací ceny vozidla a to jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele a firmy,
  • délka úvěrové smlouvy je 12 až 60 měsíců,
  • fixní a velmi výhodné pojištění odpovědnosti je součástí pravidelných splátek po celou dobu úvěrové smlouvy,
  • havarijní pojištění s atraktivními sazbami s možností pojištění GAP (nová vozidla), a volitelnou spoluúčastí 1%/ min. 1 000 Kč, 5 %/min. 5 000 Kč nebo 10 %/ min. 10 000 Kč je neměnné po celou dobu úvěrové smlouvy a je součástí pravidelných splátek,
  • produkt lze standardně použít na financování vozidel značky Lexus (nová i ojetá vozidla),
  • smlouva zaniká splacením celé jistiny (úvěru); úvěrovou smlouvu lze po dohodě s naší společností prodloužit nebo úvěr předčasně splatit.
 • Lexus Garant Image
 • Speciálním rysem, který odlišuje tento úvěrový produkt od jiných, je garantovaná budoucí hodnota vozu. Ta umožňuje zákazníkovi dosáhnout velmi příznivé měsíční splátky a navíc rozhodnout o způsobu ukončení smlouvy až v průběhu financování. Právě to může být někdy velmi důležité, vždyť i Vaše potřeby se mohou v čase měnit. Produkt je proto možné nastavit velmi flexibilně.

  Parametry

  • výše vlastních prostředků 10 % – 30 % z pořizovací ceny vozidla,
  • délka smlouvy 36 měsíců,
  • součástí pravidelných měsíčních splátek po celou dobu úvěrové smlouvy je Lexus Pojištění Komplet+, které zahrnuje povinné ručení, havarijní pojištění s pojištěním GAP a volitelnou spoluúčastí 5%, min. 5 000 Kč nebo 10%, min. 10 000 Kč,
  • smlouvu lze uzavřít na většinu modelů Lexus (pouze nová vozidla)
  • na konci smluvního období můžete zvolit jednu z následujících variant:
  1. odkup vozidla v tržní hodnotě dealerem (minimálně za garantovanou budoucí hodnotu vozu) a využití nabídky na koupi vozidla nového ve specifikaci dle momentálních potřeb, včetně úvěru Lexus Garant
  2. doplacení úvěru uhrazením garantované budoucí hodnoty vozu a ponechání si vozidla
  3. pokračování ve financování poslední zvýšené splátky prodloužením úvěrové smlouvy do konečného splacení (až o 24 měsíců)
  4. odkup vozidla v tržní hodnotě dealerem (minimálně za garantovanou budoucí hodnotu vozu) bez využití možnosti koupě vozidla nového

POJIŠTĚNÍ

 • Lexus Pojisteni Image
 • 11 výhod Lexus Pojištění:

  1. Povinné ručení – Mimořádně širokou nabídku pojistného krytí tvoří dvě varianty povinného ručení s mnoha zajímavými výhodami, ze kterých si vybere každý podle svých potřeb, např. poškození vozidla zvířetem či střetu vozidla se zvířetem nebo poškození v důsledku živelní události. Na výběr máte dvě varianty pojistného krytí, symbol fajfky označuje pojištění rizika.

  Insurance Table 1
 • 2. Havarijní pojištění – Už v základní variantě chrání Vaše vozidlo proti nehodě, odcizení, poškození nebo zničení v důsledku živelní události nebo vandalismu. Symbol fajfky označuje pojištění rizika.

  Insurance Table 2
 • 3. GAP – Hodnota vozu klesá s každým ujetým kilometrem. Lexus Pojištění nabízí možnost, která při krádeži nebo zničení vozidla zajistí co nejmenší zatížení Vaší peněženky. S GAP Lexus Pojištění získáte:

  • - Úhradu rozdílu mezi novou a tržní cenou vozidla.
  • - Úhradu spoluúčasti z havarijního pojištění.
  • - Při financování vozidla přes některé úvěrové či leasingové produkty v případě a totální škody či krádeže získáte finanční prostředky, které budou garantovat znovupořízení nového vozidla až do 6 let.

  Insurance Car Image
 • 4. Pojištění skel – Pojištění pouze čelního skla často nestačí. Využijte možnost pojištění všech skel. V případě více pojistných událostí nebudete omezeni ročním limitem.

  5. Náhradní vozidlo – V případě pojistné události získáte náhradní vůz až na 15 dní zdarma.

  6. Pojištění bez spoluúčasti - Stačí si zvolit variantu spoluúčasti 1%, minimálně 1.000,- Kč a nebude Vám u škody do 100.000,- Kč sníženo pojistné plnění o dohodnutou spoluúčast.

  7. Asistenční služby – Máte poruchu? Poškodil Vám vozidlo vandal nebo kroupy? Nezoufejte. Lexus Pojištění zahrnuje asistenční služby i pro tyto případy. Stačí jen zavolat, v České republice i v zahraničí, 24 hodin denně, 365 dví v roce.

  8. Pojištění právní ochrany - Poradíme Vám, jak vyřešit dopravní nehodu. Poskytneme Vám odborné informace v oblasti silničního provozu. Nebo zajistíme překlad, který se Vám může hodit při silniční kontrole v zahraničí.

  9. Nezáleží na druhu pořízení vozidla - Zvažujete koupi vozu za hotové nebo s využitím finančních služeb? Lexus Pojištění je tady, bez ohledu na formu pořízení vozidla. Zvažujete pořídit si vozidlo nové nebo ojeté? V obou případech využijte Lexus Pojištění!

  10. Domovský servis – Naše asistenční linky Vás vždy ochotně budou směřovat do autorizovaných servisních míst Lexus. Budete tak mít jistotu, že Vaše vozidlo bude odborně opraveno a navíc nebude ohrožena platnost záruční doby Vašeho vozu Lexus.

  11. Pojistitel – Lexus Pojištění (Toyota Pojištění) je soubor pojistných produktů určených pro zákazníky Toyota a Lexus, první svého druhu v České republice. Pojistitelem je renomovaná Allianz pojišťovna, a.s. s vybudovaným zázemím jak v České republice, tak po celé Evropě.

DALŠÍ SLUŽBY

Lexus Service Plus Image
 • Veškeré starosti s provozem Vašeho vozu teď jednoduše můžete hodit za hlavu.

  Do měsíčních splátek Vašeho vozu můžete nově zahrnout náklady na pravidelný servis, běžné opotřebení a pneumatiky. Službu, která je obvyklá u operativního leasingu, teď máte možnost mít s jakýmkoliv financováním, ať se jedná o úvěr nebo leasing. Máte před sebou až 5 let jízdy bez starostí! Dáváme Vám na výběr dvě varianty servisního balíčku a to s péčí o Vaše sezónní pneumatiky, či bez sezonních pneumatik, které můžete volit dle Vašich potřeb.

  Co přesně získáte v rámci servisního balíčku Lexus Servis Plus?

  • Všechny servisní operace v rámci pravidelné údržby vozu dle doporučení výrobce
  • Opravy běžného opotřebení Vašeho vozu, tedy výměnu opotřebených dílů včetně práce
  • Naprostou bezstarostnost, o vše se starají odborníci autorizované servisní sítě Lexus
  • Volitelně, péči o Vaše sezónní pneumatiky, jejich uskladnění a výměnu dle standardního opotřebení
  • Přidáním servisního balíčku k již dobře známým a prověřeným produktům Lexus Garant, Lexus Kredit a Lexus Rent pro sebe získáte více drahocenného času a budete si moci více užívat Váš nový Lexus, plně se věnovat předmětu svého podnikání, či svým zájmům.
 • DOKUMENTY KE STAŽENÍ

KONTAKTY

Toyota Financial Services Czech, s.r.o.

Bavorská 2662/1
155 00 Praha 5

Registrováno v OR: oddíl C, vložka 44764
Městský soud v Praze IČ: 65413261; DIČ: CZ65413261
Člen České leasingové a finanční asociace

Recepce: 222 998 300
Fax: 222 998 390
Email: toyotafinance@toyotafinance.cz

Zákaznický servis:
222 998 331-2

Hlášení pojistných událostí:
222 998 326

Předčasné ukončení smlouvy:
222 998 330

Útvar finance a účtárna:
222 998 341