concept cars

KONCEPTY

Koncepty Lexus poskytují fascinující ukázky budoucího směřování našeho designu.

main menu lexus brand

DESIGN A
INOVACE

Seznamte se o odvážným a dynamickým designem značky Lexus.

hybrid cars

HYBRIDNÍ
MODELY

Lexus Hybrid Drive inteligentně kombinuje pohon elektromotoru a zážehového motoru.

used cars

OJETÁ
VOZIDLA

Nabídka ojetých vozidel od všech autorizovaných prodejců Lexus.

PODMÍNKY PRO UŽIVATELE

PODMÍNKY PRO UŽIVATELE

Přistoupením a používáním stránek LEXUS jste přistoupili na tyto podmínky bez omezení a výjimek. Váš přístup na stránky LEXUS je tímto podroben těmto podmínkám a stejně tak všem vztahujícím se zákonům.

Copyright © Toyota Central Europe - Czech s.r.o.("TCE-CZ")

OBSAH

Internetová stránka LEXUS obsahuje informace týkající se produktů Lexus a propagačních programů Lexus. Produkty Lexus popisované na této internetové stránce jsou nabízeny k prodeji pouze v Evropě a propagační programy popisované na této internetové stránce se týkají pouze zemí uvedených u příslušného propagačního programu.

Veškeré informace na této internetové stránce mají pouze informační charakter. Tato stránka nesmí být používána jako náhrada informací, které Vám může poskytnout autorizovaný prodejce a opravce Lexus.

TCE-CZ se vynasnaží v rámci mezí zaručit, že informace na těchto stránkách jsou správné a aktuální, jejich přesnost ovšem není zaručena a TCE-CZ nepřijímá žádnou zodpovědnost za správnost, celistvost či autentičnost jakýchkoliv informací uvedených na těchto stránkách. Tyto stránky, všechny informace a materiály v nich obsažené jsou Vám poskytnuty takové, jaké jsou a bez jakékoliv záruky - vyslovené či implikované.

CENY PRODUKTŮ LEXUS

Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační. Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní nabídku prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Lexus. TCE-CZ si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakýkoliv detail výbavy či cenu. Společnost je evidována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24834. IČ: 60198435, DIČ: CZ60198435.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Pro další informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu s evropskou specifikací, kontaktujte prosím vašeho autorizovaného partnera značky Lexus. Spotřeba paliva a hodnoty CO2 se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO2.

Použití technologie cookie

TCE-CZ využívá technologii cookie pro zjištění míst, odkud jste přišli na stránky LEXUS, k registraci uživatelské aktivity na stránkách LEXUS a zhodnocení a vylepšení stránek LEXUS tak, aby pro vás byly přínosnějšími. TCE-CZ neregistruje pomocí této technologie informace o jednotlivých uživatelích - žádné osobní informace o Vás nejsou pomocí této technologie uchovávány či využívány. Svůj webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby cookies nepřijímal či varoval před jejich přijetím.

OSOBNÍ DATA/UŽIVATELEM ZADANÁ DATA

Jakékoliv osobní informace poskytnuté TCE-CZ  skrze stránky LEXUS budou použity pouze TCE-CZ v zájmu zlepšení služeb LEXUS - včetně marketingu. TMCZ se snaží sbírat, přenášet a skladovat data bezpečným způsobem tak, jak si to tato data zasluhují. TCE-CZ nepošle Vaše osobní data třetím stranám kromě jiných entit/součástí Toyota distribučního řetězce. Kdykoli máte přístup ke svým datům, můžete je opravit či vznést námitku proti jejich použití.

TCE-CZ není zavázána sledovat a/nebo opravovat jakákoliv data zadaná na stránky LEXUS jejich uživateli a žádným způsobem neručí za takováto uživateli vložená data, TCE-CZ si vyhrazuje právo čas od času sledovat tato data a odstranit je bez udání důvodu.

COPYRIGHT, PRŮMYSLOVÉ A INTELEKTUÁLNÍ VLASTNICTVÍ

Prezentace a veškerý obsah těchto stránek včetně zdrojového kodu pro tvorbu těchto stránek je chráněn právy průmyslového a intelektuálního vlastnictví. Právo užívat informace (text, obrazové materiály, grafiku) z těchto stránek máte pouze pro osobní nekomerční účely - nesmíte kopírovat, reprodukovat, měnit, posílat, licencovat či publikovat celek či části za jakýmkoliv účelem bez předchozího písemného souhlasu TCZE-CZ kromě prostého prohlížení stránek Vámi.

OBCHODNÍ ZNAČKY

Všechny obchodní značky, loga a značky služeb uvedené na těchto stránkách jsou vlastnictvím Toyota Motor Corporation či třetích stran. Nesmíte je používat, stahovat k trvalému uložení, jakkoli je kopírovat či distribuovat bez písemného souhlasu Toyota Motor Corporation či třetích stran, v závislosti na tom, komu náleží.

HYPERLINKOVÉ ODKAZY

Stránky LEXUS mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné internetové stránky, které jsou na stránkách Toyota zcela nezávislé. TMCZ netvrdí a nezaručuje, že informace uvedené v takovém hypertextovém odkazu či stránce, na niž odkazuje, jsou přesné, kompletní či autentické. Na všechny odkazované internetové stránky přistupujete na své vlastní riziko.

OMEZENÁ ZODPOVĚDNOST

Přestože TMCZ podniká veškeré přiměřené kroky, aby byla zajištěna správnost všech informací na této internetové stránce, nemůže být zaručena věcná správnost a TMCZ nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost, úplnost nebo pravost jakýchkoli informací obsažených na této stránce. Tato internetová stránka a veškeré informace a materiály na ní obsažené jsou Vám poskytovány bez jakýchkoli přímých i nepřímých záruk.

ZMĚNA TĚCHTO USTANOVENÍ

TMCZ si vyhrazuje právo na změnu těchto ustanovení kdykoli podle svých obchodních zájmů a potřeb, tímto se Vám doporučuje navštívit tuto stránku a seznámit se s pravidly pokaždé, kdy na tyto stránky přistupujete.

TCE-CZ využívá technologii cookie pro zjištění míst, odkud jste přišli na stránky LEXUS, k registraci uživatelské aktivity na stránkách LEXUS a zhodnocení a vylepšení stránek LEXUS tak, aby pro vás byly přínosnějšími. TCE-CZ neregistruje pomocí této technologie informace o jednotlivých uživatelích - žádné osobní informace o Vás nejsou pomocí této technologie uchovávány či využívány. Svůj webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby cookies nepřijímal či varoval před jejich přijetím.