concept cars

KONCEPTY

Koncepty Lexus poskytují fascinující ukázky budoucího směřování našeho designu.

main menu lexus brand

DESIGN A
INOVACE

Seznamte se o odvážným a dynamickým designem značky Lexus.

hybrid cars

HYBRIDNÍ
MODELY

Lexus Hybrid Drive inteligentně kombinuje pohon elektromotoru a zážehového motoru.

used cars

OJETÁ
VOZIDLA

Nabídka ojetých vozidel od všech autorizovaných prodejců Lexus.

360° PŘÍSTUP

360 approach

ÚSILÍ ZNAČKY LEXUS NA POLI EKOLOGIE PRAMENÍ ZE SKUTEČNÉHO RESPEKTU A STAROSTI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA NAŠÍ PLANETĚ. VE ČTYŘECH KROCÍCH SE MŮŽETE SEZNÁMIT SE ZPŮSOBY, JIMIŽ LEXUS SNIŽUJE SVŮJ NEGATIVNÍ DOPAD NA OKOLNÍ SVĚT

CÍL: NULOVÉ EMISE

VE SPOLEČNOSTI LEXUS JSME PŘESVĚDČENI O SVÉ ODPOVĚDNOSTI UDÁVAT SMĚR REAKCE AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU NA EKOLOGICKÉ VÝZVY.

Jsme přesvědčeni o tom, že trvale udržitelný přístup k životnímu prostředí je v tomto století největší výzvou pro náš průmysl a naši společnost. Naše reakce se týká nejen našich produktů, ale každého aspektu našeho podnikání a všech zainteresovaných osob.

V souladu s jasnou vizí trvale udržitelné mobility:

  • Jsme průkopníky revolučních ekologických technologií, jako jsou hybridní vozy
  • Snižujeme ekologické dopady všech našich provozních činností
  • Minimalizujeme množství přírodních zdrojů, které používáme ve výrobě, a maximalizujeme recyklaci a opětovné využívání zdrojů
  • Spolupracujeme s místními komunitami na zlepšování kvality životního prostředí

V této souvislosti hovoříme o všestranném přístupu k vůdcovství v oblasti ochrany životního prostředí. Usilujeme o dosažení nulových emisí a nulového odpadu ve všech oblastech našeho podnikání. Jsme přesvědčeni o tom, že v naší době, s našimi dovednostmi a s filozofií Kaizen (japonské slovo pro "neustálé zlepšování") to je možné. Jsme přesvědčeni o tom, že na tom závisí růst a úspěch značky Lexus.

PRVNÍ KROK

DESIGN PRODUKTU & VÝVOJ

PRO SNÍŽENÍ DOPADU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE DŮLEŽITÉ PLÁNOVAT A MĚŘIT DOSAŽENÝ POKROK. MY PROTO ZVAŽUJEME CELÝ ŽIVOTNÍ CYKLUS VOZIDLA, COŽ JE KOMPLEXNÍ PROCES NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ, KTERÝ BERE V ÚVAHU VEŠKERÉ SPOTŘEBOVANÉ ZDROJE A EKOLOGICKÉ A ZDRAVOTNÍ TLAKY SOUVISEJÍCÍ S NAŠIMI PRODUKTY

environment nx clip

Jsme průkopníky v používání vysoce recyklovatelných materiálů a ve výzkumu a používání dílů, které jsou snadno recyklovatelné na konci jejich životnosti. Dokonce i nejméně viditelné díly vozů Lexus jsou navrženy s ohledem na recyklovatelnost. Z recyklovaných nárazníků vyrábíme obložení zavazadlového prostoru a recyklovaný zvukově izolační materiál používáme k odhlučnění za přístrojovou deskou.

Výplně dveří jsou nyní vyráběny ze stonků afrického ibišku, které nahradily dosud používané dřevěné štěpiny.

Africký ibišek pohlcuje dvakrát až pětkrát víc CO2 než jiné rostliny a při výrobě výplní dveří, které jsou lehčí, mají lepší zvukovou izolaci a používají materiál, jenž nepřispívá k ničení lesů, se smíchává se starými odpadními nárazníky z automobilových servisů.

recyclable plastic

VYVINULI JSME NEOMEZENĚ RECYKLOVATELNÝ PLAST - POUŽÍVÁME JEJ U VŠECH NAŠICH VOZŮ A VE VŠECH NAŠICH MONTÁŽNÍCH ZÁVODECH.

DRUHÝ KROK

VÝROBA

production

Ve společnosti Lexus jsme přesvědčeni o své odpovědnosti udávat směr reakce automobilového průmyslu na ekologické výzvy. Jsme přesvědčeni o tom, že trvale udržitelný přístup k životnímu prostředí je největší výzvou pro náš průmysl a naši společnost v tomto století. Naše reakce se týká nejen našich produktů, ale každého aspektu našeho podnikání a všech zainteresovaných osob.

V této souvislosti hovoříme o všestranném přístupu k vůdcovství v oblasti ochrany životního prostředí. Usilujeme o dosažení nulových emisí a nulového odpadu ve všech oblastech našeho podnikání. Jsme přesvědčeni o tom, že v naší době, s našimi dovednostmi a s filozofií Kaizen (japonské slovo pro "neustálé zlepšování") to je možné. Jsme přesvědčeni o tom, že na tom závisí růst a úspěch značky Lexus.

TŘETÍ KROK

LOGISTIKA

Úsilí značky Lexus o zachování životního prostředí sahá od získávání a přepravy surovin až po jejich zpracování a montáž dílů vozidel a od procesů v našich hlavních showroomech až po využití materiálu na konci životnosti vozidla.

Nicméně se nám daří zkracovat naše logistické vzdálenosti o 3057 mil ročně, což nám umožňuje snižovat emise CO2 o 1020 tun. Dosáhli jsme toho pečlivým plánováním našich přepravních tras a zdvojnásobením užitečného zatížení každého nákladního vozidla.

logistics

ČTVRTÝ KROK

RECYKLACE VOZIDEL NA KONCI ŽIVOTNOSTI

SMĚRNICE REGULUJÍCÍ LIKVIDACI VOZIDEL NA KONCI ŽIVOTNOSTI SE SNAŽÍ ZAMEZIT TVORBĚ NADMĚRNÉHO ODPADU, ZLEPŠIT OPĚTOVNÉ VYUŽÍVÁNÍ, RECYKLACI A LIKVIDACI VOZIDEL NA KONCI ŽIVOTNOSTI

Lexus podporuje požadavky směrnice a v rámci jejího uvádění do praxe představil program pro zpětné přebírání všech odpovídajících vozidel Lexus zdarma.

U značky Lexus pracujeme v globálním měřítku na minimalizaci dopadů naší činnosti na životní prostředí. Při výběru obchodních partnerů pro likvidaci a recyklaci vozidel na konci životnosti bylo zásadní plnění nejvyšších standardů, aby bylo zajištěno, že majitelům vozů Lexus bude poskytována odpovědná, spolehlivá a efektivní služba při likvidaci jejich vozidel.

TCE-CZ využívá technologii cookie pro zjištění míst, odkud jste přišli na stránky LEXUS, k registraci uživatelské aktivity na stránkách LEXUS a zhodnocení a vylepšení stránek LEXUS tak, aby pro vás byly přínosnějšími. TCE-CZ neregistruje pomocí této technologie informace o jednotlivých uživatelích - žádné osobní informace o Vás nejsou pomocí této technologie uchovávány či využívány. Svůj webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby cookies nepřijímal či varoval před jejich přijetím.