INFORMACE O SVOLÁVACÍCH AKCÍCH

 • Předmětná vozidla na evropském trhu

  Svolávací akce v záležitosti vyvíječe plynu airbagu se v Evropě týká modelů Lexus SC, IS, ES a GX s datem výroby od prosince 2000 do prosince 2011, resp. Lexus ES 350, GX 460, IS Convert, IS 350/250, IS-F a LFA s datem výroby od ledna 2009 do prosince 2012.

 • Poskytování podpory našim zákazníkům

  Zákazníci budou kontaktováni příslušným národním distributorem v dané zemi. Výměna vyvíječe plynu airbagu se provádí bezplatně.
  Máte-li jakékoli dotazy, obracejte se prosím na národního distributora nebo kontaktujte místního prodejce vozů Lexus.

 • Důvody svolávacích akcí

  U předmětných vozidel může u některých vyvíječů plynu airbagu Takata dojít k výskytu bezpečnostní závady z důvodu degradace vyvíječe plynu při dlouhodobém vystavení prostředí s vysokou vlhkostí vzduchu, vysokými teplotami a výrazným kolísáním teplot. Za takových situací by mohlo při aktivaci airbagu dojít k protržení vyvíječe plynu.

 • Kontrolní kroky svolávací akce

  Pokud jste byli kontaktováni v záležitosti svolávací akce Lexus, příp. máte důvod se domnívat, že se vašeho vozidla svolávací akce týká, můžete snadno zjistit další informace pomocí tří kontrolních kroků svolávací akce (viz níže).

 • Recall Checker Page

  To find out if your vehicle is included in the Takata airbag campaign we have developed a simple process below.