lexus wltp hero

PŘEDSTAVENÍ METODIKY

METODIKA MĚŘENÍ WLTP

Nová zkušební metodika pro měření spotřeby paliva a emisí.

Testování emisí a spotřeby paliva nových evropských vozidel se již od 80. let minulého století provádí na základě metodiky NEDC (New European Driving Cycle). Od 1. září 2017 se zavádí nový způsob testování WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), jehož smyslem je nabídnout zájemcům o nový vůz i stávajícím majitelům realističtější pohled na skutečné vlastnosti automobilů.

    lexus wltp section nedc to wltp

NEDC OPROTI WLTP: CO SE MĚNÍ?

V důsledku vývoje technologií celého automobilového průmyslu a změn jízdních podmínek se bezmála 40 let starý jízdní cyklus NEDC nahrazuje novou metodikou. Nová metodika WLTP ve snaze o zvýšení přesnosti výpočtů a porovnávání spotřeby paliva a emisí vozidel zavádí realističtější zkušební podmínky tak, aby laboratorní měření lépe odrážela skutečné provozní podmínky automobilů.

CO MŮŽEME OČEKÁVAT OD ZKOUŠEK DLE METODIKY WLTP:

Testovací cyklus

Dynamické zkoušky, lépe vypovídající o použití za reálných provozních podmínek.

Doba cyklu

Jízdní cyklus trvá 30 minut (nárůst o 10 minut).

Fáze jízdního cyklu

Dynamičtější fáze: 52 % ve městě ad 48 % mimo město.

Vzdálenost cyklu

Délka 23,25 km, více než dvojnásobek oproti minulosti.

Průměrná a maximální rychlost

Průměrná rychlost 46,5 km/h (nárůst o 12,5 km/h), nejvyšší rychlost vzrostla na 131 km/h.

Volitelná výbava

Zohledněny i další prvky výbavy vozidla (s dopadem na emise CO2 a spotřebu paliva).

Řazení

U každého vozidla se řadí v jiných okamžicích (nikoli pevně jako v minulosti).

Teploty provádění zkoušky

Měření se nyní provádí za teploty 23 °C (a hodnoty CO2 jsou korigovány na 14 °C), oproti dřívějším 20-30 °C.

PRO VYŠŠÍ SROZUMITELNOST

Všechna nová vozidla se v období od září 2017 do září 2018 musejí podrobit zkušebnímu postupu dle metodiky WLTP (o rok později platí i pro lehká užitková vozidla). V případě značky Lexus byl dle metodiky WLTP jako první certifikován model RC F (v posledním čtvrtletí 2017).

Automobilka Lexus vítá přechod na metodiku WLTP, která zákazníkům zprostředkuje přesnější výpočty spotřeby paliva i emisí. Jako leader v oblasti čisté mobility se již po desetiletí věnujeme zkoumání způsobů, jak snižovat dopady automobilů na životní prostředí a vyrábíme technologie, jako jsou např. hybridní pohony, které prokázaly své přínosy pro snižování emisí skleníkových plynů a rychlejší rozvoj společnosti s nižší uhlíkovou stopou.

 •     lexus wltp quote full width
      lexus wltp quote

  “HYBRIDNÍ POHON JE KLÍČOVOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO PROGRAMU POHONNÝCH ÚSTROJÍ. POMŮŽE NÁM SNÍŽIT DO ROKU 2050 EMISE CO2 NOVÝCH VOZIDEL O 90 PROCENT V POROVNÁNÍ S ÚROVNÍ ROKU 2010.”

  Dr. Johan Van Zyl, prezident a generální ředitel společnosti Toyota Motor Europe
    lexus wltp section everyday tests

ZKOUŠKY ZA BĚŽNÝCH PODMÍNEK, REALISTICKÉ VÝSLEDKY

Nové testování dle metodiky WLTP zajistí, aby laboratorní měření lépe odrážela situace, se kterými se jako řidiči za běžného provozu setkáváte. To znamená, že hodnoty spotřeby paliva a emisí uváděné u nových vozidel mnohem lépe reprezentují ty, kterých v praxi reálně dosáhnete.

MÁTE DALŠÍ DOTAZY?

 • Změní se spotřeba mého automobilu za reálných podmínek?

  Nikoli, skutečná spotřeba paliva zůstává stejná, ale je pravděpodobné, že v důsledku přísnějších podmínek testovacího cyklu WLTP bude pro vaše vozidlo oficiálně uváděna vyšší hodnota emisí CO2 i spotřeby paliva – více se podobající tomu, co skutečně pozorujete v praxi.

 • Proč se hodnota NEDC u mého vozidla náhle zvýšila?

  Po přechodné období (až do konce roku 2020) se budou hodnoty NEDC uvádět společně s hodnotami WLTP. Jelikož starou metodiku NEDC již nelze používat, na základě předpisů se hodnoty CO2 zjištěné dle metodiky WLTP povinně převádějí na odpovídající hodnoty NEDC za pomoci ‘korelačního zatížení’. To se provádí buďto pomocí simulačního nástroje navrženého Evropskou komisí, nebo prostřednictvím opětovného fyzického testování, jehož výsledkem mohou být vyšší hodnoty CO2 vašeho vozidla dle NEDC, neboť tentokrát jde o aktualizovanou verzi NEDC (na základě WLTP).