1. Legal
  2. Privacy policy

PODMÍNKY PRO UŽIVATELE

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Přístupem na webové stránky Lexus a jejich používáním akceptujete tyto zásady bez omezení a výhrad. Váš přístup na webové stránky Lexus je proto podmíněn přijetím těchto zásad a podléhá všem příslušným zákonům.

Copyright © Toyota Motor Europe ("TME")

OBSAH

Webové stránky Lexus obsahují informace o produktech Lexus a akčních programech Lexus. Produkty Lexus popisované na těchto stránkách jsou nabízeny k prodeji výhradně na evropských trzích; akční programy popisované na těchto stránkách platí pouze v zemích výslovně uvedených v předmětném akčním programu.

Veškeré informace uvedené na těchto stránkách mají pouze orientační charakter. Tyto stránky nelze chápat jako spolehlivý zdroj nahrazující informace poskytované autorizovaným prodejcem nebo servisem vozů Lexus.

Naším cílem bylo zajistit co nejvyšší obsažnost zde uváděných informací. TME si nicméně vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění provádět změny týkající se modelů, výbavy, specifikací i dostupnosti.

CENY PRODUKTŮ LEXUS

Informace o cenách uváděné nebo poskytované prostřednictvím těchto stránek Lexus jsou pouze informativní a nepředstavují závaznou nabídku prodeje produktů Lexus. Zde uváděné doporučené maloobchodní ceny se mohou lišit od skutečných cen autorizovaného prodejce Lexus. Nákup libovolného produktu Lexus se řídí podmínkami konkrétní obchodní smlouvy.

SPOTŘEBA PALIVA A EMISE CO2

Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 uváděné na těchto webových stránkách se měří v řízeném prostředí v souladu s požadavky směrnice 80/1268/EEC v platném znění, za použití sériově vyráběného vozu se základní výbavou. V případě zájmu o další informace nebo zakoupení vozidla ve výbavě určené pro evropské trhy se prosím obracejte na příslušného autorizovaného prodejce vozů Lexus. Spotřeba paliva a emise CO2 vašeho vozu se mohou od uváděných hodnot lišit. Při určování spotřeby paliva a emisí CO2 má vliv i styl jízdy a další hlediska (jako např. stav vozovky, hustota dopravy, stav vozidla, zabudovaná výbava vozidla, zatížení, počet cestujících apod.).

TECHNOLOGIE SOUBORŮ "COOKIE"

TME používá soubory cookie za účelem sledování zdrojů, které vás na stránky Lexus přivedly, jako pomůcku TME k zaznamenávání aktivit uživatelů na stránkách Lexus a k vyhodnocování a vylepšování stránek Lexus tak, aby tyto stránky byly pro vás co nejvíce přínosné. TME prostřednictvím uvedené technologie nezaznamenává informace o jednotlivých uživatelích, takže nebude uchovávat ani používat žádné informace konkrétně o vás. Všimněte si prosím, že svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby soubory cookie neakceptoval, případně vás na zasílání souborů cookie upozorňoval. Další informace o tom, jak soubory cookie používáme, naleznete na webové stránce o souborech cookie.

PROHLÁŠENÍ O AUTORSKÝCH PRÁVECH

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách je předmětem zákona na ochranu autorských práv. Informace, texty, obrázky nebo grafiku na těchto webových stránkách smíte používat pouze pro svoji osobní nekomerční potřebu a bez předchozího písemného souhlasu TME je zakázáno je za jakýmkoli účelem reprodukovat, upravovat, přenášet, rozšiřovat, licencovat nebo publikovat, ať již vcelku nebo zčásti.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Veškeré ochranné známky, loga a servisní známky uváděné na těchto webových stránkách jsou majetkem společnosti Toyota Motor Corporation (Japonsko), TME nebo třetích stran. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Toyota Motor Corporation, TME nebo příslušné třetí strany je zakázáno tyto známky či loga jakýmkoli způsobem používat, stahovat, kopírovat nebo šířit.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Webové stránky Lexus mohou obsahovat hypertextové odkazy na další internetové stránky, které jsou však na těchto webových stránkách zcela nezávislé. TME neposkytuje žádnou záruku ohledně přesnosti, úplnosti nebo hodnověrnosti informací obsažených v takových hypertextových odkazech nebo na jiných internetových stránkách, přičemž používání jakýchkoli internetových stránek propojených se stránkami Lexus je na vaše vlastní riziko.

NEPOSKYTOVÁNÍ ZÁRUKY PŘESNOSTI

TME vynakládá maximální snahu s cílem zajistit správnost veškerých informací na těchto webových stránkách, nicméně přesnost nelze nijak zaručit a TME nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost či hodnověrnost jakýchkoli informací zde uvedených. Tyto webové stránky a veškeré informace a materiály zde obsažené jsou poskytovány "tak, jak jsou", bez záruk jakéhokoli druhu, výslovně uvedených či mlčky předpokládaných.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

TME jmenovitě odmítá jakékoli záruky za přímé, nepřímé, náhodné, následné nebo speciální škody vzniklé v důsledku nebo ve spojení s vaším přístupem na webové stránky Lexus či jejich používáním, včetně např. jakékoli ztráty nebo škod způsobených virovou nákazou vašeho počítačového zařízení nebo spoléháním se na informace získané prostřednictvím webových stránek Lexus.

AKTUALIZACE ZÁSAD

TME si vyhrazuje právo tyto zásady kdykoli a podle vlastních obchodních potřeb aktualizovat, a tudíž doporučujeme, abyste tyto stránky po určité době opět navštívili a s platnými zásadami se seznámili.