1. Discover Lexus
  2. Performance
OBJEVTE LEXUS

JÍZDNÍ SCHOPNOSTI

Jízdní schopnosti nespočívají pouze v rychlosti. Jde i o pocit dokonalého spojení s automobilem, vozovkou a vašimi smysly. Přesně v tom spočívá poslání návrhářů Lexus.

STVOŘEN PRO RADOST

Zapálení pro věc je navýsost lidské. A také nutí stavět úžasné automobily. Přestože naše konstrukční aktivity spočívají především v technických řešeních a inovacích, během návrhu, výroby a testování modelů klademe velký důraz na smyslové zkušenosti a potěšení. Dokáže na vás vozidlo zapůsobit, ve všech ohledech? Probouzí emoce? Číselné údaje a technické specifikace jsou bezpochyby důležité, nicméně Lexus považuje za klíčové především to, jaké pocity dokáže vůz vyvolávat.