1. Business
 2. Finance & insurance
FIRMY

FINANCOVÁNÍ A POJIŠTĚNÍ

FINANCOVÁNÍ VAŠEHO VOZU LEXUS

 

Plně chápeme, že potřeby každé firmy jsou jedinečné. Ať již řešíte jednotlivý projekt nebo spravujete celý vozový park, vždy pro vás dokážeme navrhnout cenově výhodný balíček, jenž bude vyhovovat potřebám vás samotných i celé vaší firmy.

OPERATIVNÍ LEASING

Operativní leasing je optimální variantou ke snížení měsíčních nákladů, kdy vozidlo po ukončení smlouvy jednoduše odevzdáte pronajímateli.

 • Pohodlí, minimální administrativa a pevné měsíční náklady na vozidlo pro snadné sestavování rozpočtu.
 • Žádná rizika ohledně odpisů nebo zůstatkové hodnoty vašeho vozu Lexus.
 • Volitelné servisní a údržbové balíčky.

 

POŘÍZENÍ NA ÚVĚR

Pořízení vozidla na úvěr znamená snazší rozpočtování. Pevné měsíční splátky jsou rozloženy na celé dohodnuté období (až 5 let), po jehož uplynutí přechází vlastnictví vozidla na vás.

 • Volitelná částka akontace: sami rozhodujete o její výši.
 • Bez rizika vysoké poslední splátky.
 • Odpisy vozidla jsou daňově uznatelným nákladem.
 • Váš vůz Lexus lze do rozvahy promítnout jako aktivum.

 

OSOBNÍ KUPNÍ SMLOUVA (PCP)

Všichni firemní zákazníci mají k dispozici i financování prostřednictvím osobní kupní smlouvy (PCP); výhodou této formy jsou např. pevné splátky v dostupné výši, dostupná výše akontace a tři flexibilní varianty dalšího postupu po ukončení smlouvy.

 • Žádná minimální akontace a pevné splátky za pružných podmínek.
 • Garance budoucí hodnoty vašeho vozu Lexus.
 • Jednodušší rozpočtování a výhody z pohledu cash-flow.

 

NÁKUP FORMOU LEASINGU

Majitelem vozu Lexus se můžete stát i prostřednictvím leasingu. Můžete zachovat nízké měsíční náklady se zohledněním vyšší poslední splátky na konci leasingové smlouvy, kdy se okamžitě stáváte vlastníkem vozidla.

 • Nižší měsíční platby mohou zkrátit délku smlouvy.
 • Pružné smluvní podmínky pro snadné rozpočtování podle vašich potřeb.
 • Odpisy vozidla jsou daňově uznatelným nákladem.

 

LEASING

Další efektivní variantou z pohledu vynaložených nákladů je leasing s vrácením (prodejem) vozidla, který přináší daňové výhody a umožňuje zohlednit zisk (nebo ztrátu) z prodeje vozidla Lexus po skončení platnosti smlouvy.

POJIŠTĚNÍ VAŠEHO VOZU LEXUS

 

Lexus se dokáže postarat o řádné pojištění vašeho vozu. Vybírat můžete ze tří pojistných produktů na míru, které nabízíme: Lexus Asset Protector, Lexus SMART Cover a Autopojištění.

 

AUTOPOJIŠTĚNÍ

Naše speciálně navržené autopojištění znamená především kvalitní pojistné krytí. Vždy se můžete spolehnout, že naši zkušení technici uvedou váš vůz Lexus do stejného stavu jako před nehodou, a to výhradně za použití originálních dílů Lexus.

 • Náhradní automobil po dobu opravy vašeho vozidla.
 • Non-stop tým pro vyřizování pojistných událostí.
 • Nabourá-li vás nepojištěné vozidlo, nepřijdete o bonus (slevu za bezeškodní průběh) a ani nebudete platit žádnou spoluúčast.
 • Bonus za bezeškodní průběh pro řidiče jmenovitě uvedené ve vaší pojistce v případě uzavření jejich pojistky u nás.
 • Komplexní pojistné krytí zdarma po dobu až tří dnů v zemích EU, s možností zpoplatněného prodloužení až na 180 dnů.
 • Pojistné krytí léčebných výdajů a osobního movitého majetku – plus pojistné krytí pro případ ztráty klíčů, odcizení dětských autosedaček a zabudovaného originálního audiosystému a navigace Lexus.

 

POJIŠTĚNÍ LEXUS ASSET PROTECTOR

Pojištění Lexus Asset Protector – též označované jako pojištění GAP – je skvělým způsobem ochrany investice pro případ, že by došlo k odcizení vozidla nebo totální škodě na vozidle.

Lexus Financial Services vám nabídne pojištění Asset Protector na dobu až 36 měsíců ode dne převzetí vozidla. V případě totální škody na vašem vozidle vám pojištění Asset Protector urychleně zajistí chybějící prostředky k pokrytí nákladů na nový vůz Lexus nebo vyrovnání případných dlužných částek.

 

POJIŠTĚNÍ LEXUS SMART COVER

Naší snahou je, aby váš vůz Lexus vypadal stále jako nový. Chytrou cestou, jak uchovat hodnotu a krásný vzhled vašeho vozu, je program Lexus SMART Cover.