1. Legal
  2. WLTP
PRÁVNÍ INFORMACE

METODIKA MĚŘENÍ WLTP

Nová zkušební metodika pro měření spotřeby paliva a emisí.

Testování emisí a spotřeby paliva nových evropských vozidel se již od 80. let minulého století provádí na základě metodiky NEDC (New European Driving Cycle). Od 1. září 2017 se zavádí nový způsob testování WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), jehož smyslem je nabídnout zájemcům o nový vůz i stávajícím majitelům realističtější pohled na skutečné vlastnosti automobilů.

NEDC OPROTI WLTP: CO SE MĚNÍ?

V důsledku vývoje technologií celého automobilového průmyslu a změn jízdních podmínek se bezmála 40 let starý jízdní cyklus NEDC nahrazuje novou metodikou. Nová metodika WLTP ve snaze o zvýšení přesnosti výpočtů a porovnávání spotřeby paliva a emisí vozidel zavádí realističtější zkušební podmínky tak, aby laboratorní měření lépe odrážela skutečné provozní podmínky automobilů.

CO MŮŽEME OČEKÁVAT OD ZKOUŠEK DLE METODIKY WLTP:

 

Fáze jízdního cyklu

Dynamičtější fáze: 52 % ve městě ad 48 % mimo město.

Testovací cyklus

Dynamické zkoušky, lépe vypovídající o použití za reálných provozních podmínek.

Průměrná a maximální rychlost

Průměrná rychlost 46,5 km/h (nárůst o 12,5 km/h), nejvyšší rychlost vzrostla na 131 km/h.

Doba cyklu

Jízdní cyklus trvá 30 minut (nárůst o 10 minut).

Řazení

U každého vozidla se řadí v jiných okamžicích (nikoli pevně jako v minulosti).

Vzdálenost cyklu

Délka 23,25 km, více než dvojnásobek oproti minulosti.

Volitelná výbava

Zohledněny i další prvky výbavy vozidla (s dopadem na emise CO2 a spotřebu paliva).

Teploty provádění zkoušky

Měření se nyní provádí za teploty 23 °C (a hodnoty CO2 jsou korigovány na 14 °C), oproti dřívějším 20-30 °C.

PRO VYŠŠÍ SROZUMITELNOST

Všechna nová vozidla se v období od září 2017 do září 2018 musejí podrobit zkušebnímu postupu dle metodiky WLTP (o rok později platí i pro lehká užitková vozidla). V případě značky Lexus byl dle metodiky WLTP jako první certifikován model RC F (v posledním čtvrtletí 2017).

Automobilka Lexus vítá přechod na metodiku WLTP, která zákazníkům zprostředkuje přesnější výpočty spotřeby paliva i emisí. Jako leader v oblasti čisté mobility se již po desetiletí věnujeme zkoumání způsobů, jak snižovat dopady automobilů na životní prostředí a vyrábíme technologie, jako jsou např. hybridní pohony, které prokázaly své přínosy pro snižování emisí skleníkových plynů a rychlejší rozvoj společnosti s nižší uhlíkovou stopou.

“HYBRIDNÍ POHON JE KLÍČOVOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO PROGRAMU POHONNÝCH ÚSTROJÍ.”

Dr. Johan Van Zyl, prezident a generální ředitel společnosti Toyota Motor Europe

ZKOUŠKY ZA BĚŽNÝCH PODMÍNEK, REALISTICKÉ VÝSLEDKY

Nové testování dle metodiky WLTP zajistí, aby laboratorní měření lépe odrážela situace, se kterými se jako řidiči za běžného provozu setkáváte. To znamená, že hodnoty spotřeby paliva a emisí uváděné u nových vozidel mnohem lépe reprezentují ty, kterých v praxi reálně dosáhnete.