1. Owners
 2. Connected Services
 3. Lexus Link App
 4. FAQs

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Chcete-li přidat vozidlo, buďto klepněte na 'Přidat vozidlo' na hlavní obrazovce, nebo pokud již vozidlo máte, klepněte na ikonu Moje garáž u tlačítka 'Přidat' vpravo nahoře. Chcete-li vozidlo smazat, otevřete nabídku „Moje garáž“, posuňte se dolů a klepněte na 'Odstranit vozidlo'.

V aplikaci Lexus Link+ nejprve vyberte vozidlo z nabídky „Moje garáž“ a pak klepněte na volbu „Centrum online služeb“. Poté postupujte podle pokynů k aktivaci Online služeb dostupných pro vaše vozidlo.

 

Pokud některé z propojených vozidel z nabídky „Moje garáž“ nebylo dosud aktivováno, při každém přihlášení do aplikace se zobrazí uvítací obrazovka s výzvou k aktivaci Online služeb. Pokud tento krok přeskočíte, můžete Online služby výše uvedeným způsobem aktivovat i kdykoli později.

 

Další informace najdete v příslušném průvodci Jak na to.

 

Poznámka: Během aktivace je nezbytné přijmout Podmínky použití a potvrdit Prohlášení o ochraně soukromí.

Chcete-li trvale ukončit Online služby v aplikaci Lexus Link+, nejprve vyberte konkrétní vozidlo z nabídky „Moje garáž“ a poté klepněte na „Centrum online služeb“. Postupujte podle pokynů k deaktivaci služeb.

S aplikací Lexus Link+ máte své vozidlo neustále pod kontrolou, kdykoli a odkudkoli. Aplikace se snadno používá a nabízí řadu jedinečných funkcí pro ještě příjemnější soužití s vozidlem nad rámec samotného řízení. Můžete zde plánovat trasy, lokalizovat zaparkované vozidlo, hledat informace o termínu příští servisní prohlídky, kontrolovat jízdní údaje nebo nechat zasílat důležitá oznámení k vašemu vozidlu, jakož i ovládat na dálku klimatizaci, zamykání dveří nebo výstražná světla vozidla.

Význam pěti ikon v řádku zleva doprava:

 

 • Vozidlo – Mapy – Oznámení – Účet – Podpora

Přístup k Online službám není časově omezen. Údaje z vozidla se do aplikace odesílají až po vypnutí motoru. Po vypnutí motoru si budete moci zobrazit podrobnosti o své poslední jízdě. Podmínkou odeslání dat je pokrytí mobilním signálem; při parkování v podzemí tak spojení nemusí fungovat.

Přihlašovací údaje k aplikaci Můj Lexus jsou stejné jako na Zákaznickém portálu. Heslo si můžete změnit na obou těchto platformách.

 

Chcete-li změnit heslo, přejděte na přihlašovací obrazovku a klepněte na volbu Zapomenuté heslo.

Nejprve je nutné, aby příslušný prodejce potvrdil vaši identitu. Smyslem tohoto opatření je, aby k osobním údajům zákazníků Lexus nezískaly přístup žádné nepovolané osoby. Zdvořile vás žádáme, abyste navštívili svého prodejce, protože ochrana osobních údajů zákazníků je jednou z priorit značky Lexus.

 • Zrušte odběr Online služeb a odstraňte své vozidlo z účtu v aplikaci. 
 • Odstraňte Uživatelský profil z palubní jednotky multimédií. 
 • Svůj účet nerušte, neboť přes něj můžete přidávat všechny své budoucí vozy Lexus. Nezapomeňte nového majitele vozidla informovat o tom, že vůz je vybaven Online službami.

Pokud ze svého účtu odstraníte identifikační číslo vozidla (VIN), Online služby se ukončí.

Chcete-li upravit nastavení profilu, v navigační liště klepněte na ikonu oddílu Účet v pravém dolním rohu.

Online služby se automaticky dodávají ke každému vozidlu Lexus podporujícímu Online služby, a to po dobu deseti let. Online služby pro vozidla vybavená systémem Smart Connect jsou poskytovány zdarma po dobu 4 let.

Online služby aplikace Lexus Link+ budou fungovat po dobu 10 let. Lexus po dobu 10 let hradí náklady na data nezbytná k poskytování Online služeb, nicméně mobilní aplikace Lexus Link+ bude fungovat i bez těchto služeb.

Na obrazovce „Moje garáž“ v nabídce „Servis a údržba“ klepněte na tlačítko „Upřednostňovaný prodejce“. Zde si již můžete nastavit upřednostňovaného prodejce.

Hybridní trenér vám podle vašich předchozích jízd poradí, jak vylepšit způsob jízdy s hybridním vozidlem za konkrétních situací, abyste mohli maximálně využívat elektrický režim ke snížení spotřeby paliva i dopadů na životní prostředí.

Ano, u vybraných modelů. Na hlavním panelu výchozí obrazovky se zobrazuje aktuální hladina paliva v podobě ukazatele společně s dojezdem vozidla.

Ano, u vybraných modelů si můžete zobrazit stav dveří a oken vozidla, kufru a světel.

 

Stav můžete zkontrolovat na hlavní stránce. Klepněte na tlačítko „Stav vozidla“.

 

Další informace o dostupnosti funkcí pro konkrétní model vám poskytne Autorizovaný prodejce, případně věnujte pozornost informacím na místních webových stránkách Lexus.

Ano, u vybraných modelů můžete vozidlo odemykat a zamykat na dálku prostřednictvím aplikace. Tlačítka zamykání/odemykání najdete na kartě dálkového ovládání.

 

Upozorňujeme, že nebudete moci:

 

 • zamknout vozidlo v případě, že jsou některé dveře otevřené a/nebo inteligentní klíč se nachází v kabině vozu, 
 • odemknout vozidlo v případě, že je nastaven alarm vozidla nebo bylo vozidlo ručně uzamknuto fyzickým klíčem. 

 

Další podrobnosti o dostupnosti funkcí pro konkrétní model vám poskytne Autorizovaný prodejce, případně věnujte pozornost informacím na místních webových stránkách Lexus.

Ano, u vybraných modelů je k dispozice funkce pomáhající vyhledat vozidlo na přeplněném parkovišti dálkovým zapnutím výstražných světel.

 

V aplikaci Lexus Link+ přejděte na kartu 'Dálkové ovládání'. Klepnutím na 'Výstražná světla' zapnete výstražná světla vozidla, abyste jej mohli snáze najít.

 

Výstražná světla se zapnou na 60 sekund. Po 60 sekundách můžete funkci „Výstražná světla“ použít znovu.

 

Další informace o dostupnosti funkcí pro konkrétní model vám poskytne Autorizovaný prodejce, případně věnujte pozornost informacím na místních webových stránkách Lexus.

Otevřete hlavní panel ‘Služby’ a klepněte na položku 'Hybridní koučování' (pro hybridní vozidla), Trenér jízdy s elektromobilem (pro elektromobily s bateriovým pohonem), resp. Analýza jízd (pro neelektrická vozidla). Vyberte kartu ‘Všechny jízdy’ k zobrazení všech předchozích jízd a poté si zobrazte analýzu jízdy klepnutím na příslušnou jízdu. Podrobnosti o poslední jízdě rovněž naleznete na hlavním panelu na výchozí stránce.

Aplikace Lexus Link+ je podporována na: 

 

 • zařízeních se systémem iOS verze 15.0 nebo novější, 
 • zařízeních se systémem Android verze 7.0 nebo novější, s výjimkou značky Huawei (Huawei v červnu 2021 uvedlo svůj vlastní operační systém HarmonyOS).

Číslo verze aplikace najdete dole v části „Účet“.

Do multimediální jednotky vozidla je nutné nejprve zadat vaše přihlašovací údaje. Tím propojíte multimediální jednotku s identifikačním číslem vozidla (VIN). Poté je zapotřebí vytvořit Bluetooth hotspot pro připojení vozidla k Internetu. Funkce 'Moje cíle' nefunguje.

Má-li k dispozici propojovací/startovací kabely a druhé vozidlo, zkuste nouzově nastartovat podle pokynů uvedených v uživatelské příručce.

Ano i ne. Vozidlo je možné přidávat k více účtům, ale k Online službám nebo jiným osobním údajům má v jednom okamžiku pokaždé přístup pouze jeden účet.

Otevřete App Store (systém iOS) nebo Google Play (Android) a vyhledejte aplikaci Lexus Link+. Poté si aplikaci jednoduše a zdarma stáhněte.

Účet se sdílí mezi aplikací Lexus Link+ a Zákaznickým portálem. Na obou těchto platformách můžete účet vytvořit z přihlašovací obrazovky. Po vytvoření účtu dostanete aktivační e-mail, který musíte potvrdit, abyste měli ke svému účtu přístup a mohli přidávat vozidla.

Dálkové ovládání klimatizace, které je k dispozici pouze u vybraných modelů a zapíná se prostřednictvím aplikace Lexus Link+, slouží k vychlazení/vyhřátí kabiny vozidla na komfortní teplotu. Na kartě Dálkové ovládání můžete na dálku spustit palubní klimatizaci, a to až na 10 minut. Po spuštění dálkové klimatizace se v aplikaci Lexus Link+ zobrazuje čas zbývající do vypnutí klimatizace. Dálkové ovládání klimatizace je možné dvakrát obnovit (2× 10 min).

 

Upozorňujeme, že u některých vozidel se po zapnutí klimatizace na dálku současně spustí motor. Zároveň se použijí všechna pomocná nastavení z poslední jízdy (před vypnutím motoru) (např. nastavení teploty, vyhřívání sedadel, rádia atd.).

 

U vybraných vozidel jsou součástí Dálkového ovládání klimatizace další pokročilé funkce. Jako například:

 • dálkové ovládání funkce odvětrávání sedadel, vyhřívání sedadel, vyhřívání volantu a odmrazování,
 • časový rozvrh dálkového spouštění klimatizace: pohodlně v předstihu nastavte, kdy se má kabina vozidla vychladit nebo vyhřát.

 

Upozorňujeme, že funkce teplotní přípravy kabiny u vozidel s konvenčním nebo hybridním pohonem není v Rakousku z legislativních důvodů k dispozici. V Rakousku je dálkové ovládání klimatizace podporováno pouze u čistých elektromobilů a plug-in hybridů.

 

U čistých elektromobilů a plug-in hybridů lze klimatizaci spouštět pouze v případě, že je baterie nabita alespoň na 20 %, resp. 30 %.

 

Za venkovních teplot pod -10 °C není dálkové ovládání klimatizace u plug-in hybridů k dispozici.

 

Další informace o dostupnosti funkcí pro konkrétní model vám poskytne Autorizovaný prodejce, případně věnujte pozornost informacím na místních webových stránkách Lexus.

Po přidání vozidla k účtu již není možné pro stejné vozidlo starou verzi aplikace Lexus Link+ používat. Pokud však vlastníte více vozů Lexus, starou verzi aplikace můžete i nadále používat u vozidel, která do nové verze aplikace zatím nebyla přesunuta.

Aktivní i neaktivní odběry služeb máte k dispozici pod položkou Moje garáž, kde přejděte do části Centrum online služeb.

Podmínky použití jsou k dispozici na Portálu v oddílu Ochrana osobních údajů pod vaším účtem.

Prohlášení o ochraně soukromí najdete na Portálu v oddílu Ochrana osobních údajů pod vaším účtem.