1. Owners
 2. Connected Services & Multimedia
 3. Lexus link
 4. terms of use

PODMÍNKY POUŽITÍ ONLINE SLUŽEB

 

NAJDI MOJE VOZIDLO

 • Prostřednictvím aplikace Lexus Link+ (nebo portálu Můj Lexus) si můžete ověřit aktuální polohu svého vozu Lexus. V závislosti na konkrétním modelu Lexus se poloha určuje na základě zeměpisných údajů přijatých z vašeho vozu Lexus v okamžiku, kdy jste naposledy vypnuli zapalování vozidla, nebo na základě aktuální polohy vozu v reálném čase.
 • Polohu parkování vozidla si můžete graficky znázornit na mapě společně s adresou místa (je-li k dispozici) a času, kdy jste vozidlo na daném místě zanechali. V navigaci můžete zadat, aby vás dovedla až k vozidlu (se zobrazením trasy, vzdálenosti a doby chůze k vašemu vozu Lexus), a to prostřednictvím účtu Můj Lexus nebo jiných aplikací (například Apple Mapy, Mapy Google atd.).
 • Je-li váš vůz Lexus vybaven zařízením pro trvalý přístup k internetu, během jízdy se průběžně přenáší poloha vašeho vozu, abyste ji mohli sdílet s ostatními. Při nastavování parametrů sdílení polohy v reálném čase si můžete vybrat kontaktní osoby, s nimiž chcete svoji polohu sdílet, resp. jak dlouho. K povolení této funkce můžete využít své ID pro sociální sítě.

OD AUTA AŽ KE DVEŘÍM

 • Je-li váš vůz Lexus vybaven navigační jednotkou s internetovým připojením, aplikace Lexus Link+ vám nabídne navádění až do samotného cíle (z palubní navigace) poté, co vozidlo opustíte. Služba vychází z rozdílné polohy cíle a místa, kde jste svůj vůz Lexus zaparkovali. Jinými slovy, nemůžete-li svůj Lexus zaparkovat blízko cíle zadaného v navigaci, můžete využít další pokyny prostřednictvím aplikace Lexus Link, a dojít tak do cíle např. pěšky. Volitelně můžete v navigaci pokračovat z jiných mobilních aplikací. Při zpracování se zohledňuje poloha konečného cíle a místo parkování vašeho vozu Lexus. Další informace o připojení a způsobu fungování palubní jednotky navigace najdete v uživatelské příručce k vašemu vozu Lexus nebo na portálu Můj Lexus.

ANALÝZA JÍZD

 • Prostřednictvím aplikace Lexus Link+ (nebo portálu Můj Lexus) si můžete procházet záznamy o svém způsobu jízdy / řidičských návycích na základě informací o poloze a údajů z gyroskopických senzorů a senzorů akcelerace, ujeté vzdálenosti a dat spotřeby paliva. Uvedené záznamy jsou k dispozici pro každou absolvovanou cestu. Každou jízdu si můžete označit jako „soukromou“ nebo „služební“ a nechat vygenerovat sestavu, kde uvidíte např. události prudkého brzdění a prudké akcelerace vč. času a místa.

PŘIPOMÍNKY SERVISNÍCH PROHLÍDEK

 • V závislosti na kilometrovém nájezd vašeho vozu Lexus vás budeme informovat o plánovaných servisních prohlídkách nebo nutné údržbě. Tato upozornění se vydávají podle konkrétní země používání služeb a mohou se lišit v závislosti na dostupnosti a/nebo přesnosti. Když vám přijde upozornění, můžete si dohodnout termín u vámi vybraného autorizovaného prodejce. Doporučujeme určit si upřednostňovaného autorizovaného prodejce prostřednictvím účtu Můj Lexus. Pokud první upozornění promeškáte, můžeme vám poslat další připomínku.
 • Sami nesete odpovědnost za přistavování svého vozu Lexus za účelem údržby nebo servisu v předepsaných intervalech. Skutečnost, že vám prostřednictvím této služby zasíláme upozornění, vás uvedené odpovědnosti nezbavuje.

NEHODOVÝ ASISTENT

 • Tato služba bude k dispozici v závislosti na typu používané technologie palubní konektivity vašeho vozu Lexus. Je-li tato služba pro váš vůz Lexus k dispozici, vybrané senzory spojené se zařízením palubní konektivity budou sledovat nárazové síly působící na váš vůz Lexus. Pokud nárazová síla překročí přednastavenou úroveň závažnosti, budeme na tuto skutečnost upozorněni. Tyto „nehodové“ informace se mohou odesílat místní firmě zajišťující asistenční služby Lexus (RSA), která vás kontaktuje s nabídkou pomoci – v závislosti na informacích o závažnosti nehody nebo místních pravidlech. Asistenční služba vás kontaktuje pomocí osobních dat dostupných pod účtem Můj Lexus. V závislosti na podmínkách místní asistenční služby mohou být informovány i kontaktní osoby pro případ nouze (jsou-li zadány), uvedené pod vaším účtem Můj Lexus. Pokud by se s vámi asistenční služba nedokázala spojit (například nejste-li schopni reagovat), resp. pokud by nereagovaly ani kontaktní osoby uvedené pro případ nouze, asistenční služba může (v závislosti na místních podmínkách a závažnosti nehody) kontaktovat záchranné složky či policii. Pomoc nabízenou asistenční službou můžete buďto akceptovat, nebo odmítnout. Totéž platí pro vaše kontakty pro případ nouze.
 • Neposkytujeme žádné záruky ohledně dostupnosti ani kvality či formy poskytované pomoci v případě nouze. Asistenční službu ani TME nelze činit zodpovědnou za neposkytnutí pomoci v nouzi nebo přivolání policie, resp. zpoždění nebo chyby v této souvislosti.
 • Upozorňujeme, že pokud v aplikaci Lexus Link+ a/nebo na svém účtu Můj Lexus aktivujete „režim Soukromí“ (tj. zakážete nám používat informace o poloze vašeho vozu Lexus), v případě nehody nebudeme moci váš vůz Lexus lokalizovat, a tato služba bude tudíž nefunkční (další informace o režimu Soukromí naleznete v Podmínkách použití online služeb a Prohlášení o ochraně soukromí pro online služby).
 • Za určitých okolností se aktivuje povinná funkce tísňového volání: Upozorňujeme, že v případě nehody zahrnující aktivaci airbagu váš vůz Lexus automaticky uvědomí tísňové služby v zemi, kde se vaše vozidlo Lexus právě nachází. Tato funkce je v souladu s předpisy EU pro eCall (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/758 ze dne 29. dubna 2015) nebo místně platnými ekvivalentními předpisy mimo EU, je-li relevantní.

VAROVNÉ KONTROLKY

 • V závislosti na používané technologii palubní konektivity daného modelu Lexus vás může aplikace Lexus Link+ upozorňovat na vybrané varovné signály, které se zobrazují na palubě vašeho vozu. Tyto varovné signály kopírují – avšak nenahrazují – varovné ukazatele zobrazované na přístrojové desce / v přístrojovém štítu vašeho vozu Lexus. Jako řidič jste i nadále povinni reagovat na varovné ukazatele zobrazované ve vozidlu.
 • Tyto varovné signály se budou odesílat na platformu Lexus Network za účelem poskytnutí pomoci v případě nutnosti opravy. Na základě souhlasu uděleného společnosti Lexus a aplikaci Lexus Link+ pak můžete rozhodnout, zda si přejete být kontaktováni. Upozorňujeme, že Lexus a platforma Lexus Network negarantují, že při výskytu varovného signálu budete aktivně kontaktováni, neboť tato služba do značné míry závisí na konkrétním regionu, dostupnosti a pokrytí. Při výskytu varovného ukazatele vždy postupujte podle konkrétních pokynů v uživatelské příručce.

STAV PALIVA

 • V závislosti na používané technologii palubní konektivity vašeho vozidla Lexus bude aplikace Lexus Link+ zobrazovat zbývající množství paliva v nádrži vašeho vozu Lexus. Zbývající palivo se zobrazuje v procentech celkového objemu nádrže. Udávaná hodnota stavu paliva vychází z posledních údajů přijatých od snímače stavu paliva z vašeho vozu Lexus ve chvíli, kdy jste naposledy vypnuli zapalování. Nelze tak vyloučit rozdíly mezi stavem paliva udávaným aplikací Lexus Link+ a stavem paliva udávaným na přístrojovém panelu vašeho vozu Lexus. Mohou rovněž nastat drobné rozdíly v závislosti na místě parkování vašeho vozu Lexus (například venkovní teplota, sklon svahu atd.). Vždy se řiďte ukazatelem stavu paliva na přístrojovém panelu ve vozidlu. Za neúplnost nebo nepřesnost informací udávaných aplikací Lexus Link+ nenese Lexus žádnou odpovědnost. 

HYBRIDNÍ KOUČOVÁNÍ

 • Pomocí této služby můžete v aplikaci Lexus Link+ sledovat záznamy o fungování hybridního pohonu na základě klíčových ukazatelů hybridního systému (doby jízdy v režimu EV a hybridního skóre řidiče). • Uvedené záznamy jsou k dispozici pro každou vaši jízdu. Každá jízda je uvedena na mapě se zvýrazněním úseků v režimu EV a způsobu jízdy (zrychlování, brzdění a ustálená rychlost), které jsou propojeny s funkcemi kontextového „trenéra“ v roli nápovědy pro snížení spotřeby paliva. Máte též přístup k souhrnným údajům s možností si snadno porovnat, jak úspěšně se vám daří výhody hybridního pohonu využívat.

FUNKCE VZDÁLENÉHO OVLÁDÁNÍ

V závislosti na používané technologii palubní konektivity vašeho vozu Lexus bude aplikace Lexus Link+ zobrazovat stav nabití baterie a zbývající dojezd vašeho plug-in hybridu nebo elektromobilu. 

Zbývající dojezd se udává v kilometrech, ale může se lišit od hodnoty dojezdu zobrazované na palubě vozidla. Vždy se řiďte ukazatelem stavu nabití baterie na přístrojovém panelu vašeho vozu Lexus.Za neúplnost nebo nepřesnost informací udávaných aplikací Lexus Link+ nenese Lexus žádnou odpovědnost. Tato služba dále umožňuje naplánovat si na dálku nabíjení vozidla.

V závislosti na používané technologii palubní konektivity vašeho vozidla Lexus budete moci prostřednictvím aplikace Lexus Link+ vyhřát nebo vychladit kabinu vozu na požadovanou teplotu. V závislosti na modelu vozidla si též budete moci na dálku nastavit požadovanou teplotu, spustit odmrazování čelního nebo zadního skla nebo nastavit program(y) vyhřívání nebo chlazení kabiny vozu.

Před používáním služeb dálkového ovládání vždy zkontrolujte následující:

 • Vozidlo stojí zaparkováno na místě a kolem vozidla nehrozí žádné nebezpečí. Ve vozidle se nenacházejí žádné osoby ani zvířata.
 • Nepoužívejte systém v případě, že je otevřena kapota vozidla nebo je vozidlo zaparkováno v nedostatečně odvětrávané místnosti. 
 • Tuto službu používejte pouze v případě nutnosti. Chraňte životní prostředí a snažte se omezit zbytečný hluk nebo znečišťování ovzduší.
 • Vždy dodržujte místní předpisy, vyhlášky a legislativu ohledně používání uvedených služeb ve vaší oblasti (například v některých městech nebo národních parcích).

DOBÍJECÍ PLATFORMA LEXUS CHARGING NETWORK

 • Lexus Charging Network zpřístupňuje jednu z nejrozsáhlejších celoevropských sítí nabíjecích stanic. Přes uvedenou platformu můžete vyhledávat nabíjecí stanice a zobrazovat si konkrétní informace o každé nabíjecí stanici, jako např. aktuální dostupnost, nabízenou rychlost nabíjení a typy připojení.
 • Po registraci též uvidíte tarify nabíjení a budete si moci nabíjecí stanici odemknout pomocí mobilní aplikace Lexus Link+ či RFID karty a poté nabíjení spustit. Za poskytované služby nabíjení vždy na konci měsíce obdržíte měsíční vyúčtování.
 • Uvedenou službu můžeme zajišťovat ve spolupráci se třetími stranami, kterým v takovém případě budeme poskytovat vybrané osobní údaje, jako např. kód VIN (identifikační číslo vozidla), ID uživatele, ID smlouvy nebo datum zahájení služby. Platforma Lexus Charging Network je poskytována ve spolupráci s našimi technickými partnery a vztahují se na ni dodatečné Podmínky a Prohlášení o ochraně soukromí, které naleznete na stránkách https://www.lexus-charging-network.eu a https://www.lexus-charging-network.eu/web/lexus-global.

POJIŠTĚNÍ NA ZÁKLADĚ POUŽÍVÁNÍ A POJIŠTĚNÍ 'FULL HYBRID'

 • Pojištění na základě používání (UBI) a pojištění 'Full Hybrid' (FHI) jsou produkty pojištění motorových vozidel poskytované pojišťovací společností prostřednictvím firmy Lexus Insurance Management SE; výše pojistného se v tomto případě odvíjí od jízdních údajů vygenerovaných pojistníkem a případně dalšími uživateli vozidla na základě zrychlování, brzdění, překračování povolené rychlosti a způsobu projíždění zatáček. 
 • Po registraci UBI nebo FHI se budou pojistiteli (v roli Správce údajů) zasílat nezbytné jízdní údaje za účelem plnění smlouvy.  
 • Smlouvy UBI a FHI jsou samostatnými produkty aplikace Lexus Link+, k jejichž odběru se může pojistitel zaregistrovat přes prostředníka Lexus Insurance Management SE; na tyto produkty se vztahují konkrétní podmínky, které je nutné při registraci přijmout.
 • Po zaregistrování služeb UBI nebo FHI se v aplikaci Lexus Link+ bude zobrazovat stav jízd společně s vypočtenou hodnotou skóre řidiče. Mějte prosím na paměti, že funkce vizualizace je samostatnou službou poskytovanou pouze na přání, a na platnost nebo používání smluv UBI a FHI tudíž nemá žádný vliv. Vizualizaci je možné používat i bez aplikace Lexus Link+ nebo uživatelského účtu na portálu Můj Lexus. Další informace naleznete zde.

STAV VOZIDLA

Prostřednictvím aplikace Lexus Link+ si můžete kdykoli ověřit aktuální stav svého vozu Lexus. V závislosti na používané technologii palubní konektivity vašeho vozidla Lexus může aplikace Lexus Link+ zobrazovat různé stavy spojené s vaším vozidlem (dveře, okna, střešní okno, zavazadlový prostor, světla) nebo vás informovat, zda jste ve vozidle nezapomněli inteligentní klíč.

Aplikace vám případně může 4 minuty po vypnutí zapalování odeslat Push oznámení. Dozvíte se tak, zda se s vozidlem neděje něco neobvyklého (funkci Push oznámení musíte nejprve v nastaveních chytrého telefonu povolit). Můžete tak například dostávat tato oznámení:

 • Jsou otevřená okna (jedno či více otevřených oken).
 • Jsou odemknuté dveře (jsou-li odemknuty kterékoli dveře vozidla).
 • Je otevřená posuvná střecha (pokud je posuvná střecha otevřena).
 • Jsou zapnuta světla (pokud světlomety nebo zadní světla stále svítí).

ZAMYKÁNÍ/ODEMYKÁNÍ

V závislosti na používané technologii palubní konektivity vašeho vozu Lexus můžete prostřednictvím aplikace Lexus Link+ na dálku několika klepnutími zamknout či odemknout dveře vozidla.

Upozorňujeme, že v následujících případech nebude možné dveře vozidla zamknout:

 • Jsou otevřené některé dveře.
 • V kabině se nachází inteligentní klíč.
 • Je nastaven alarm vozidla.
 • Vozidlo bylo zamknuto pomocí klíče.

Ve všech těchto případech je tlačítko pro zamykání neaktivní.

Před použitím funkce pro zamykání zkontrolujte, zda se ve vozidle nenacházejí děti, zranitelné osoby nebo domácí zvířata bez dozoru. V případě jejich uzamknutí v kabině hrozí riziko úžehu nebo dehydratace vlivem vysoké teploty, případně hypotermie, včetně nebezpečí smrti nebo vážného zranění. Lexus nenese odpovědnost za žádné hmotné škody, poškození ani nehody v důsledku zamknutí vozidla. Veškerá rizika a odpovědnost za zamknutí vozidla přebírá uživatel.

Při používání funkce odemykání mějte na paměti, že hrozí riziko otevření vozidla nepovolanou osobou. Lexus nenese odpovědnost za jakékoli hmotné škody, poškození nebo nehody v důsledku odemknutí vozidla. Veškerá rizika a odpovědnost za odemknutí vozidla přebírá uživatel.