1. Owners
 2. Connected Services & Multimedia
 3. Lexus link
 4. terms of use

PODMÍNKY POUŽITÍ ONLINE SLUŽEB

 

NAJDI MOJE VOZIDLO

 • Prostřednictvím aplikace Lexus Link (nebo portálu Můj Lexus) si můžete ověřit aktuální polohu svého vozu Lexus. V závislosti na konkrétním modelu Lexus se poloha určuje na základě zeměpisných údajů přijatých z vašeho vozu Lexus v okamžiku, kdy jste naposledy vypnuli zapalování vozidla, nebo na základě aktuální polohy vozu v reálném čase.
 • Polohu parkování vozidla si můžete graficky znázornit na mapě společně s adresou místa (je-li k dispozici) a času, kdy jste vozidlo na daném místě zanechali. V navigaci můžete zadat, aby vás dovedla až k vozidlu (se zobrazením trasy, vzdálenosti a doby chůze k vašemu vozu Lexus), a to prostřednictvím účtu Můj Lexus nebo jiných aplikací (například Apple Mapy, Mapy Google atd.).
 • Je-li váš vůz Lexus vybaven zařízením pro trvalý přístup k internetu, během jízdy se průběžně přenáší poloha vašeho vozu, abyste mohli sdílet polohu s ostatními. Při nastavování parametrů sdílení polohy v reálném čase si můžete vybrat kontaktní osoby, s nimiž chcete svoji polohu sdílet, resp. jak dlouho. K povolení této funkce můžete využít své ID pro sociální sítě.

 

ODESLAT DO AUTA

 • Je-li váš vůz Lexus vybaven jednotkou navigace s připojením k internetu, můžete si trasu naplánovat v aplikaci Lexus Link a poté ji odeslat do svého vozu Lexus. Můžete zde nastavit plánovanou dobu vyjetí nebo čas příjezdu do cíle. Ve výpočtu trasy se zohlední pravděpodobné dopravní podmínky v daném čase s uvedením doby jízdy. Odeslané trasy si můžete prohlížet, upravovat a poté do vozidla odeslat znovu. Můžete též přidávat body zájmu na trase do zvoleného cíle. Další informace o připojení a způsobu fungování palubní jednotky navigace najdete v uživatelské příručce k vašemu vozu Lexus nebo na portálu Můj Lexus.

 

OD AUTA AŽ KE DVEŘÍM

 • Je-li váš vůz Lexus vybaven navigační jednotkou s internetovým připojením, aplikace Lexus Link vám nabídne navádění až do samotného cíle (z palubní navigace) poté, co vozidlo opustíte. Služba vychází z rozdílné polohy cíle a místa, kde jste svůj vůz Lexus zaparkovali. Jinými slovy, nemůžete-li svůj Lexus zaparkovat blízko cíle zadaného v navigaci, můžete využít další pokyny prostřednictvím aplikace Lexus Link, a dojít tak do cíle např. pěšky. Volitelně můžete v navigaci pokračovat z jiných mobilních aplikací. Při zpracování se zohledňuje poloha konečného cíle a místo parkování vašeho vozu Lexus. Další informace o připojení a způsobu fungování palubní jednotky navigace najdete v uživatelské příručce k vašemu vozu Lexus nebo na portálu Můj Lexus.

 

ANALÝZA JÍZD

 • Prostřednictvím aplikace Lexus Link (nebo portálu Můj Lexus) si můžete procházet záznamy o svém způsobu jízdy / řidičských návycích na základě informací o poloze a údajů z gyroskopických senzorů a senzorů akcelerace, ujeté vzdálenosti a dat spotřeby paliva. Uvedené záznamy jsou k dispozici pro každou absolvovanou cestu. Každou jízdu si můžete označit jako „soukromou“ nebo „služební“ a nechat vygenerovat sestavu, kde uvidíte např. události prudkého brzdění a prudké akcelerace vč. času a místa. 

 

PŘIPOMÍNKY SERVISNÍCH PROHLÍDEK

 • V závislosti na kilometrovém nájezdu vašeho vozu Lexus vás budeme informovat o plánovaných servisních prohlídkách nebo nutné údržbě. Tato upozornění se vydávají podle konkrétní země používání služeb a mohou se lišit v závislosti na dostupnosti a/nebo přesnosti. Když vám přijde upozornění, můžete si dohodnout termín u vámi vybraného autorizovaného prodejce. Doporučujeme určit si upřednostňovaného autorizovaného prodejce prostřednictvím účtu Můj Lexus. Pokud první upozornění promeškáte, můžeme vám poslat další připomínku.
 • Sami nesete odpovědnost za přistavování svého vozu Lexus za účelem údržby nebo servisu v předepsaných intervalech. Skutečnost, že zasíláme upozornění prostřednictvím této služby, vás uvedené odpovědnosti nezbavuje. 

 

OCHRANA BATERIE

 • V závislosti na používané technologii palubní konektivity vašeho vozidla Lexus bude aplikace Lexus Link zobrazovat stav nabití 12V baterie startéru.
  Pokud stav nabití poklesne na úroveň znemožňující nastartování vašeho vozu Lexus, v aplikaci Lexus Link se zobrazí příslušné varování.

 

NEHODOVÝ ASISTENT

 • Tato služba bude k dispozici v závislosti na typu používané technologie palubní konektivity vašeho vozu Lexus. Je-li tato služba pro váš vůz Lexus k dispozici, vybrané senzory spojené se zařízením palubní konektivity budou sledovat nárazové síly působící na váš vůz Lexus. Pokud nárazová síla překročí přednastavenou úroveň závažnosti, budeme na tuto skutečnost upozorněni. Tyto „nehodové“ informace se mohou odesílat místní firmě zajišťující asistenční služby Lexus (RSA), která vás kontaktuje s nabídkou pomoci – v závislosti na informacích o závažnosti nehody nebo místních pravidlech. Asistenční služba vás kontaktuje pomocí osobních dat dostupných pod účtem Můj Lexus. V závislosti na podmínkách místní asistenční služby mohou být informovány i kontaktní osoby pro případ nouze (jsou-li zadány), uvedené pod vaším účtem Můj Lexus. Nedokáže-li se s vámi asistenční služba spojit (například protože nejste schopni reagovat), resp. pokud neodpovídají ani kontaktní osoby pro případ nouze, může (v závislosti na místních podmínkách a závažnosti nehody) kontaktovat záchranné složky či policii. Pomoc nabízenou asistenční službou můžete buďto akceptovat, nebo odmítnout. Totéž platí pro vaše kontakty pro případ nouze.
 • Neposkytujeme žádné záruky ohledně dostupnosti ani kvality či formy poskytované pomoci v případě nouze. Asistenční službu ani TME nelze činit zodpovědnou za neposkytnutí pomoci v nouzi nebo přivolání policie, resp. zpoždění nebo chyby v této souvislosti.
 • Upozorňujeme, že pokud v aplikaci Lexus Link a/nebo na svém účtu Můj Lexus aktivujete „režim Soukromí“ (tj. zakážete nám používat informace o poloze vašeho vozu Lexus), v případě nehody nebudeme moci váš vůz Lexus lokalizovat, a tato služba bude tudíž nefunkční (další informace o režimu Soukromí naleznete v Podmínkách použití online služeb a Upozornění ve věci ochrany soukromí pro online služby).
 • Za určitých okolností se aktivuje povinná funkce tísňového volání: Upozorňujeme, že v případě nehody zahrnující aktivaci airbagu váš vůz Lexus automaticky uvědomí tísňové služby v zemi, kde se vaše vozidlo Lexus právě nachází. Tato funkce je v souladu s předpisy EU pro eCall (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/758 ze dne 29. dubna 2015) nebo místně platnými ekvivalentními předpisy mimo EU, je-li relevantní.

 

VAROVNÉ UKAZATELE

 • V závislosti na používané technologii palubní konektivity daného modelu Lexus vás může aplikace Lexus Link upozorňovat na vybrané varovné signály, které se zobrazují na palubě vašeho vozu. Tyto varovné signály kopírují – avšak nenahrazují – varovné ukazatele zobrazované na přístrojové desce / v přístrojovém štítu vašeho vozu Lexus. Jako řidič jste nadále povinni reagovat na varovné ukazatele ve svém vozidlu.
 • Tyto varovné signály se budou odesílat na platformu Lexus Network za účelem poskytnutí pomoci v případě nutnosti opravy. Prostřednictvím aplikace Lexus Link pak můžete rozhodnout, zda si přejete být kontaktováni. Upozorňujeme, že Lexus a platforma Lexus Network negarantuje, že při výskytu varovného signálu budete aktivně kontaktováni, neboť tato služba značnou měrou závisí na konkrétním regionu, dostupnosti a pokrytí. Při výskytu varovného ukazatele vždy postupujte podle konkrétních pokynů v uživatelské příručce.

 

STAV PALIVA

 • V závislosti na používané technologii palubní konektivity vašeho vozidla Lexus bude aplikace Lexus Link zobrazovat zbývající množství paliva v nádrži vašeho vozu Lexus.
  Zbývající palivo se zobrazuje v procentech celkového objemu nádrže.
  Udávaná hodnota stavu paliva vychází z posledních údajů přijatých od snímače stavu paliva z vašeho vozu Lexus ve chvíli, kdy jste naposledy vypnuli zapalování. Nelze tak vyloučit rozdíly mezi hladinou paliva udávanou aplikací Lexus Link a stavem paliva udávaným na přístrojovém panelu vašeho vozu Lexus. Mohou rovněž nastat drobné rozdíly v závislosti na místě parkování vašeho vozu Lexus (například venkovní teplota, sklon svahu atd.). Vždy se řiďte ukazatelem stavu paliva na přístrojovém panelu ve vozidlu. Za neúplnost nebo nepřesnost informací udávaných aplikací Lexus Link nenese Lexus žádnou odpovědnost. 

 

TRENÉR PRO JÍZDU S HYBRIDEM

 • Pomocí této služby můžete v aplikaci Lexus Link sledovat záznamy o fungování hybridního pohonu na základě klíčových ukazatelů hybridního systému (doba jízdy v režimu EV a hybridního skóre řidiče).
 • Uvedené záznamy jsou k dispozici pro každou absolvovanou cestu. Každá jízda je uvedena na mapě se zvýrazněním úseků v režimu EV a způsobu jízdy (zrychlování, brzdění a ustálená rychlost), které jsou propojeny s funkcemi kontextového „trenéra“ v roli nápovědy pro snížení spotřeby paliva. Máte též přístup k souhrnným údajům s možností snadno porovnávat, jak úspěšně se vám daří výhody hybridního pohonu využívat. 

 

DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ FUNKCE

 • V závislosti na používané technologii palubní konektivity vašeho vozu Lexus bude aplikace Lexus Link zobrazovat stav nabití baterie a zbývající dojezd vašeho plug-in hybridu nebo elektromobilu.
  Zbývající dojezd se udává v km, ale může se lišit od hodnoty dojezdu zobrazované na palubě vozidla. Vždy se řiďte ukazatelem stavu nabití baterie na přístrojovém panelu ve vozidlu. Za neúplnost nebo nepřesnost informací udávaných aplikací Lexus Link nenese Lexus žádnou odpovědnost. Tato služba dále umožňuje naplánovat si na dálku nabíjení vozidla.
 • Kromě toho budete moci kabinu svého plug-in hybridu nebo elektromobilu na dálku vyhřát či vychladit na požadovanou teplotu a spustit odmrazování čelního nebo zadního skla. Tato funkce dále umožňuje si na dálku nastavit program(y) vyhřívání nebo chlazení kabiny vozu. 

 

LEXUS CHARGING NETWORK

 • Lexus Charging Network představuje jednu z nejširších celoevropských sítí nabíjecích stanic. Budete moci vyhledávat nabíjecí stanice a zobrazovat si konkrétní informace o každé nabíjecí stanici, jako např. v dostupnost v reálném čase, rychlost nabíjení a typy připojení.
 • Po registraci též uvidíte tarify nabíjení a budete si moci nabíjecí stanici odemknout pomocí mobilní aplikace či RFID karty a poté nabíjení spustit. Za všechna nabíjení vždy na konci měsíce obdržíte měsíční vyúčtování.
 • Uvedenou službu můžeme poskytovat ve spolupráci se třetími stranami, kterým v takovém případě budeme poskytovat vybrané osobní údaje, jako např. kód VIN (identifikační číslo vozidla), ID uživatele, ID smlouvy nebo datum zahájení služby. Platforma Lexus Charging Network je poskytována ve spolupráci s našimi technickými partnery a vztahují se na ni další Podmínky a Upozornění ve věci ochrany soukromí, které naleznete na stránkách https://www.lexus-charging-network.eu a https://www.lexus-charging-network.eu/web/lexus-global.