HYBRIDNÍ POHON LEXUS S AUTONOMNÍM DOBÍJENÍM

VÝHODY

Technologie hybridního pohonu Lexus s autonomním dobíjením tolik nezatěžuje životní prostředí ani vaši peněženku. Díky velmi nízké spotřebě paliva a nižším emisím též snížíte své náklady spojené s provozem a údržbou.

EKOLOGIČTĚJŠÍ

Naše systémy hybridního pohonu s autonomním dobíjením jsou ekologické a redukují škodlivé emise na pouhou desetinu hodnoty emisní normy Euro 6 z roku 2014 pro vznětové motory.

Řada velkých měst po celé Evropské unii zavedla nízkoemisní zóny coby součást snah o budoucí klimatickou neutralitu EU.

Vozidla s vysokými emisemi nesmějí do těchto míst zajíždět buďto vůbec, nebo pouze za poplatek. Naopak automobily s nízkými emisemi jako hybridní vozy Lexus s autonomním dobíjením mají vjezd zdarma.


  

  
    2019 lexus hybrid benefits greener

SNAZŠÍ PROVOZ

Hybridní pohon Lexus s autonomním dobíjením nevyžaduje žádné zapojování do zásuvky. Žádný diesel. Žádné kompromisy. Hybridní Lexus nikdy nebudete muset zapojovat do zásuvky – vůz je vždy připraven vyrazit, bez ohledu na vzdálenost.


  

  
    2019 lexus hybrid benefits easier to run