OBJEVTE LEXUS

DESIGN

Smělý. Odlišný. Zaměřený. Náš design je okamžitě rozpoznatelný a nikdy nezapomíná vyvolávat emoce a inspirovat k novým nápadům, překračujícím dosavadní hranice.

OD SMĚLÝCH NÁPADŮ K NEPŘEHLÉDNUTELNÉMU DESIGNU

Vše, co vytváříme, kdysi začalo nějakým smělým nápadem. Při hledání inspirace se neřídíme místem ani časem - čímž rozvíjíme své neotřelé myšlení a svěží kreativitu. Právě díky tomuto postupu je stylistické ztvárnění našich vozů tak jedinečné.

 • 
 

 
  design hub provocative perspectives

  DESIGN

  VYZÝVAVÁ HLEDISKA

  Cílem našeho designu je provokovat, s odvahou, kuráží a sebejistotou. Záměrně ignorujeme davový způsob myšlení, a naopak vždy zkoumáme nové koncepce, nové výsledky a nové způsoby sebevyjádření.

 • 
 

 
  design hub brave concepts

  DESIGN

  VIZE BUDOUCNOSTI

  Naše designová filozofie nás posouvá daleko do budoucnosti. Je zdrojem inspirace průkopnických koncepčních vozů. Dokonce i jacht, levitujících prken a vesmírného plavidla.

 • 
 

 
  design hub signature styling

  DESIGN

  CHARAKTERISTICKÝ STYL

  Celou modelovou řadu Lexus sjednocují zásady designové filozofie L-Finesse. Progresivně zaměřený design a technologie se stylovým provedením.

 • 
 

 
  Lexus Design awards hub text left

  LEXUS DESIGN AWARD

  LEXUS DESIGN EVENTS

  Creativity has the power to change the world. The Lexus Design Award fosters ideas by supporting young designers and creators whose design work promises to shape the future in new and exciting way.

 • 
 

 
  2018 lexus design hero

  DESIGN

  PRŮKOPNICKÝ DUCH

  Vytvoření nové umělecké formy z prastaré tradice.