OBJEVTE LEXUS

DESIGN

Smělý. Odlišný. Zaměřený. Náš design je okamžitě rozpoznatelný a nikdy nezapomíná vyvolávat emoce a inspirovat k novým nápadům, překračujícím dosavadní hranice.

OD SMĚLÝCH NÁPADŮ K NEPŘEHLÉDNUTELNÉMU DESIGNU

Vše, co vytváříme, kdysi začalo nějakým smělým nápadem. Při hledání inspirace se neřídíme místem ani časem - čímž rozvíjíme své neotřelé myšlení a svěží kreativitu. Právě díky tomuto postupu je stylistické ztvárnění našich vozů tak jedinečné.