2018 lexus design hero

DESIGN

PRŮKOPNICKÝ DUCH

Vytvoření nové umělecké formy z prastaré tradice.

Lidé vyřezávají ze dřeva již od dávných časů, a často tak vznikají primitivní, ale zajímavé kousky– pozoruhodnou výjimkou z pravidla je komplikované japonské umění Josegi.

Tato jemná a pracná metoda vyřezávání dekorativních dřevěných prvků je starší více než 400 let a je známa i jako japonské intarzie. Spočívá v uspořádání kousků dřeva různých barevných odstínů a textur do složitých mozaikových vzorů s důrazem na přesnost.

    2018 lexus design1 landscape

Jedná se o mimořádně složitý postup vyžadující vysokou míru dovedností a bohaté zkušenosti, což znamená, že obliba této jedinečné umělecké formy v posledním století poněkud uvadala.

Ovšem je zde jeden člověk, který je odhodlán ve starobylém umění Josegi nejen pokračovat, ale také mu dodat moderní švih a ukázat jeho krásu celému světu.

Ken Ota je široce uznávaným moderním mistrem řezbářského umění Josegi a současně nadšeným zastáncem řemesla, odhodlaným ctít tradiční techniky zdokonalované po staletí a zároveň obohatit toto řemeslo o inovace.

“Chci i nadále pokračovat v této tradici a chránit ji,” vysvětluje Ken Ota z japonského ateliéru Hakone, kde vznikají dřevěné prvky Josegi. “Proto musím být otevřený změnám a snažit se inovovat. Není to otázka ‘kopírovat nebo nebýt kopírován’, ale snažit se o vlastní originální přístup.”

    2018 lexus design quote landscape
    2018 lexus design quote portrait 810x1080 v2

“CHCI I NADÁLE POKRAČOVAT V TÉTO TRADICI A CHRÁNIT JI,” VYSVĚTLUJE KEN OTA Z JAPONSKÉHO ATELIÉRU HAKONE, KDE VZNIKAJÍ DŘEVĚNÉ PRVKY JOSEGI. “PROTO MUSÍM BÝT OTEVŘENÝ ZMĚNÁM A SNAŽIT SE INOVOVAT. NENÍ TO OTÁZKA ‘KOPÍROVAT NEBO NEBÝT KOPÍROVÁN’, ALE SNAŽIT SE O VLASTNÍ ORIGINÁLNÍ PŘÍSTUP.”

Ken Ota, výrobce dřevěných prvků Josegi

Hotové produkty Josegi jsou tak jedinečné a složité, že je nelze vyrábět sériově. Dřevo vybrané pro každý z ručně vyráběných kusů důvěrně odráží styl a vkus řemeslníka, prakticky jako by to byl jeho ‘podpis’.

Ken Ota, jenž se nejprve po mnoho let ve svém umění školil na polytechnice v Saitamě a poté v proslulém studiu Atelier Kiro v Odawaře, vytváří své produkty z 25 druhů dřeva, od Hokkaida až po Okinawu, které si osobně vybírá po celém Japonsku.

Dřevo, které používá k vytváření vysoce žádaných výrobků (jako např. krabiček, misek nebo táců), pro něj není pouhou surovinou, neboť si potrpí na pečlivém ohodnocení každého jednotlivého kousku.

    2018 lexus design2 landscape 1920x1080 v2

“Chci projevovat úctu k životu, který jsme vzali stromům poraženým v lese,” říká. “To platí i pro jiné oblasti, ale chci zůstat vděčný za to, co si beru. Každé dřevo má svůj vlastní jedinečný tvar a zbarvení, nabízející svobodu a možnosti vyjádření, což v konečném důsledku vede k jeho atraktivitě.”

Jednou z nejmarkantnějších vlastností umění Josegi je jeho extrémní časová náročnost, vyžadující mimořádnou trpělivost mistra řemesla, což je v přímém protikladu k rychlému tempu dnešního digitálního věku. Nicméně Ken Ota je spokojen s pomalým tempem, které si jeho práce žádá, a vnímá to jako příležitost zkoumat hloubku své práce v roli umělce.

“Na času nezáleží,” říká. “Pouze takto mohu vyjádřit, co nosím ve svém nitru.”

    2018 lexus design3 landscape

PRŮKOPNICKÝ DUCH

VYTVOŘENÍ NOVÉ UMĚLECKÉ FORMY Z PRASTARÉ TRADICE

Lexus je nadšeným zastáncem inovací a vysoce kvalitního řemeslného zpracování. Svojí podporou tohoto mimořádného způsobu proměny masivního dřeva v nové propracované vzory potvrzuje Lexus nepolevující zasazení o citlivé propojení tradic s technologiemi.