ŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ

TAKUMI

Mistři výroby Takumi zajišťují, že řemeslné zpracování našich produktů je jednoduše bezkonkurenční. Tato filozofie je postavena na odmítání zkratek. Nadlidské smysly si vypěstovali díky praxi čítající nejméně 60 tisíc hodin. Smysly podílející se na zpracování produktů Lexus přesahují hranice schopností strojů či umělé inteligence. O úrovni řemeslného zpracování Lexus si můžeme udělat představu z těchto devíti krátkých příběhů.

BEZ JAKÝCHKOLI ZKRATEK

Ke špičkovému řemeslu vede pouze jediná cesta, a ta si žádá mimořádný důraz na každý detail. Mistři Takumi dokonce úmyslně ukrývají chyby a různé stopy na vozidlech, aby podobných úrovní schopností dosáhli i jejich spolupracovníci. Prostřednictvím filmů o zkušebních jezdcích, kteří jsou testováni před silniční zkouškou, nebo místnosti, kde si budoucí mistři Takumi trénují své smysly, se přesvědčíte o tom, že nic není takové, jako Lexus.


  

  
    2019 lexus takumi living quote background image

  

  
    2019 lexus takumi living quote cinemagraph fallback

Metoda ‘partyzánského testování’ nebo ukrývání stop k prověřování dovedností členů týmu je pouze jedním ze způsobů, jakým si mistři řemesla neustále testují a tříbí své dovednosti.

LIDÉ A TECHNOLOGIE

Bezkonkurenční řemeslný um je postaven na harmonické spolupráci robotů a lidí. Jedinečné smysly mimořádně zkušených řemeslných mistrů jsou v podobě programů přetaveny v konzistentní a efektivní pohyby robotů, jejichž výsledkem je bezkonkurenční řemeslné zpracování produktů Lexus.

NADLIDSKÉ SCHOPNOSTI

Na základě dlouhých hodin praktických zkušeností a školení si mistři řemesla Takumi vyvinou nadlidské smysly. Zrak, který vidí stopy pro netrénované oko prakticky neviditelné, sluch, který dokáže s chirurgickou přesností naladit motor a hmat, který odhalí drobné nedokonalosti v řádu zlomku milimetru.

Next steps