blind spot monitor

PODPORA ŘÍZENÍ

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ SLEPÉHO ÚHLU

Systém sledování slepého úhlu zlepšuje vaši agilitu, abyste byli vždy připraveni na příští manévr. Sledování slepého úhlu vás co nejpřesněji informuje o poloze ostatních vozidel pro lepší přehled o dopravní situaci a snazší přejíždění z pruhu do pruhu bez zbytečného stresu.
Pomocí radaru pracujícího přibližně v pásmu milimetrových vln tento systém rozpoznává vozidla pohybující se v oblasti řidičova slepého úhlu. Rozsah detekce zasahuje až 60 metrů vzad ve vedlejších pruzích. Systém kromě toho upozorní řidiče na objekty rychle se blížící zezadu, abyste měli přehled o všech vozidlech kolem vás.
Když dá řidič znamení o změně směru jízdy, ve vnějším zpětném zrcátku na straně překážky se rozsvítí varovná oblast, přímo v zorném poli řidiče. Lepší schopnosti výhledu zlepšují vaše řidičské umění a dodávají na dálnici více klidu a sebejistoty, neboť můžete přejíždět mezi pruhy vždy v ideální okamžik a plně informováni o dopravní situaci kolem.
Odmítnutí odpovědnosti: Bezpečnostní systém Lexus za žádných okolností nenahrazuje běžné řízení vozidla, před používáním systému si prosím přečtěte příslušné pokyny. Za bezpečnost jízdy vždy zodpovídá řidič.

MODELY VYBAVENÉ TOUTO TECHNOLOGIÍ