1. Discover Lexus
  2. Safety
  3. Lexus parking assist
OBJEVTE LEXUS

POKROČILÉ FUNKCE NA PODPORU PARKOVÁNÍ

VAROVNÉHO SYSTÉMU NA PODPORU PARKOVÁNÍ (PKSA)

Z pohledu bezpečnosti přináší parkování řadu specifických problémů, neboť k mnoha střetům dochází právě za nízkých rychlostí při parkování. Funkce Lexus na podporu parkování jsou navrženy na ochranu vašeho vozidla ze všech stran i ostatních účastníků silničního provozu, a to díky okamžitému upozornění na hrozící nebezpečí a zlepšování vaší schopnosti reagovat.

Nejrůznější prvky Lexus na podporu parkování vždy hladce spolupracují ve snaze poskytovat řidiči co nejkomplexnější podporu. Ultrazvukové lokátory varovného systému na podporu parkování (PKSA) rozpoznávají překážky kolem vozidla, upozorňují řidiče zvukovým signálem a intuitivně zobrazují polohu překážky na multi-informačním displeji a na středovém panelu.

Systém sledování provozu v příčném směru za vozidlem vás chrání před střetem s vozidly blížícími se zezadu. Upozorňuje řidiče zvukovým signálem na pohybující se vozidla a kromě toho zobrazuje možné nebezpečí na středovém displeji a pomocí ukazatele na odpovídajícím vnějším zpětném zrcátku.

 

PARKOVACÍ SENZORY S DETEKCÍ PŘEKÁŽEK A BRZDNOU FUNKCÍ (PKSB)

Parkovací senzory s detekcí překážek a brzdnou funkcí (PKSB) pomáhají řidiči zastavit při bezprostředním nebezpečí kolize, a doprovází tak optické a zvukové signály varovného systému na podporu parkování (PSKA) a systému sledování provozu v příčném směru za vozidlem (RCTA). Parkovací senzory s detekcí překážek a brzdnou funkcí prostřednictvím ultrazvukového lokátoru rozpoznají překážky kolem celého vozidla a za nízké rychlosti regulují výkon a zvyšují účinek brzd.

Parkovací senzory s detekcí překážek a brzdnou funkcí detekují širší oblast kolem vozidla pro váš pocit bezpečí. Pokud jsou vpředu a vzadu rozpoznány statické překážky, řidič je upozorněn zvukovým signálem, zobrazí se nebezpečí a systém automaticky použije brzdy. Pokud vůz prostřednictvím systému sledování provozu v příčném směru za vozidlem zaznamená za vozidlem překážku, systém upozorní řidiče a pokusí se zastavit vozidlo, aby zabránil nehodě.

Naše nejnovější modely rovněž disponují vyspělým systémem podpůrného brzdění při parkování za použití zadní kamery pro sledování situace za vozidlem. Když se k vozidlu zezadu blíží chodec, systém upozorní řidiče prostřednictvím zvukové výstrahy a zprávy na intuitivním displeji chytrého ultrazvukového lokátoru, aby řidič dokázal vyhodnotit míru rizika. Je-li chodec natolik blízko, že by mohlo dojít ke střetu s vozidlem, vůz automaticky reguluje výkon a brzdnou sílu.

Odmítnutí odpovědnosti: Bezpečnostní systém Lexus za žádných okolností nenahrazuje běžné řízení vozidla, před používáním systému si prosím přečtěte příslušné pokyny. Za bezpečnost jízdy vždy zodpovídá řidič.

MODELY VYBAVENÉ TOUTO TECHNOLOGIÍ

POST https://dxp-webcarconfig.lexus-europe.com/v1/model-filter-results/cz/cs?model=ls%2Cnx%2CRX%2CUX%2CES