1. Discover Lexus
  2. Safety
  3. Blind spot monitor
OBJEVTE LEXUS

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ SLEPÉHO ÚHLU

Systém sledování slepého úhlu zlepšuje vaši agilitu, abyste byli vždy připraveni na příští manévr. Sledování slepého úhlu vás co nejpřesněji informuje o poloze ostatních vozidel pro lepší přehled o dopravní situaci a snazší přejíždění z pruhu do pruhu bez zbytečného stresu.

Pomocí radaru pracujícího přibližně v pásmu milimetrových vln tento systém rozpoznává vozidla pohybující se v oblasti řidičova slepého úhlu. Rozsah detekce zasahuje až 60 metrů vzad ve vedlejších pruzích. Systém kromě toho upozorní řidiče na objekty rychle se blížící zezadu, abyste měli přehled o všech vozidlech kolem vás.

Když dá řidič znamení o změně směru jízdy, ve vnějším zpětném zrcátku na straně překážky se rozsvítí varovná oblast, přímo v zorném poli řidiče. Lepší schopnosti výhledu zlepšují vaše řidičské umění a dodávají na dálnici více klidu a sebejistoty, neboť můžete přejíždět mezi pruhy vždy v ideální okamžik a plně informováni o dopravní situaci kolem.

Navštivte interaktivní rozhraní s ukázkou systému sledování slepého úhlu

Odmítnutí odpovědnosti: Bezpečnostní systém Lexus za žádných okolností nenahrazuje běžné řízení vozidla, před používáním systému si prosím přečtěte příslušné pokyny. Za bezpečnost jízdy vždy zodpovídá řidič.

MODELY VYBAVENÉ TOUTO TECHNOLOGIÍ

POST https://dxp-webcarconfig.lexus-europe.com/v1/model-filter-results/cz/cs?model=rxl%2Cnx%2Crc%2Cis%2Cls%2Clc%2Crl%2Cux