front cross traffic

LEXUS SAFETY SYSTEM +A

UPOZORŇOVÁNÍ NA KŘIŽUJÍCÍ OBJEKTY PŘED VOZIDLEM

Ochraňte své vozidlo před jinými křižujícími objekty na všech rušných křižovatkách. Systém upozorňování na křižující objekty před vozidlem rozpoznává vozidla a jízdní kola přejíždějící vpředu a upozorňuje řidiče prostřednictvím projekčního displeje. Pokud hrozí nebezpečí střetu, aktivuje se zvuková výstraha.
Systém upozorňování na křižující objekty před vozidlem pomocí bočního radaru v přední části vozidla rozpoznává křižující vozidla a jízdní kola ve vzdálenosti až 50 m. Technologie, která je první svého druhu na světě, předává varování na projekční displej s uvedením polohy dalších vozidel, a to 2 až 4 sekundy před okamžikem očekávaného střetu.
Pokud řidič nereaguje a jede vstříc křižujícím vozidlům, aktivuje se zvuková výstraha ve snaze pomoci řidiči včas zastavit. U systému upozorňování na křižující objekty před vozidlem je možné nastavit tři úrovně citlivosti (Daleko, Středně daleko a Blízko) v souladu s vaším stylem jízdy.
Díky lepšímu povědomí o okolní situaci můžete rychle a s jistotou projíždět rušnými křižovatkami. V rychlé dopravě, za jízdy v noci či za jiných ztížených podmínek viditelnosti vás pak systém upozorňování na křižující objekty před vozidlem bezpečně informuje o jedoucích cyklistech či vozidlech.
Odmítnutí odpovědnosti: Bezpečnostní systém Lexus za žádných okolností nenahrazuje běžné řízení vozidla, před používáním systému si prosím přečtěte příslušné pokyny. Za bezpečnost jízdy vždy zodpovídá řidič.

MODELY VYBAVENÉ TOUTO TECHNOLOGIÍ